Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Stropkove začínajú archeologický výskum bývalého hradu

V Stropkove sa dostali
do ďalšej fázy rekonštrukcie námestia, ktorého časť sa nachádza na
miestach bývalého hradného areálu. V týchto dňoch tam začali s hrubým
odkopom a odstraňovaním pivničných priestorov asanovaných stavieb a
následne pristúpia k sondážnemu archeologickému výskumu. Ide o lokalitu,
kde ešte pred poldruha rokom stáli posledné dva domy, ktoré samospráva
v roku 2016 odkúpila od ich vlastníkov.

„Som veľmi rád, že po vykúpení domov a ich asanácii
začíname ďalšiu etapu rekonštrukcie nášho námestia. Nachádzame sa na
miestach bývalého hradu, historicky najcennejšom území námestia i celého
regiónu a preto verím, že sa nám podarí získať nové poznatky o našom
meste,“
uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza.
Výskum realizuje archeológ Mário Comisso, ktorý pri výskume vychádza
z historických máp pochádzajúcich z prvej polovice 18. storočia.
„Začali sme búracími prácami pomocou ťažkých mechanizmov.
Vzhľadom na to, že tu donedávna stáli novodobé stavby, potrebujeme
odlíšiť, ktoré murivá patrili hradu a ktoré sú až z 20. storočia.
Následne pristúpime k samotnému archeologickému výskumu pomocou ručných
sondáží,“
priblížil archeológ. Dostupné mapy a nákresy
hradu však podľa neho nie sú presné, čo sa potvrdilo už pri prvotnom
prekrytí historických máp zobrazujúcich kostol a kaštieľ (súčasti
hradného areálu) so súčasnými katastrálnymi mapami. „Máme
určité predpoklady, kde by sa línie vonkajšieho obvodu hradu zo
severozápadnej časti mohli nachádzať, preto verím, že na tie murivá
natrafíme. Následne by sme po ich vyhodnotení mohli pokračovať kopaním
sond aj v interiéri, prípadne na miestach, kde sa podľa nákresov
nachádzala severovýchodná bašta,“
vysvetlil M. Comisso.
Prvé výsledky sondážneho výskumu by mohli byť známe v polovici júna.
Pre mesto i Pamiatkový úrad budú podkladom pre realizáciu ďalších
výskumov v nasledujúcich rokoch. Celkové závery výskumu budú východiskom
pre projekt rekonštrukcie zvyšnej časti námestia. Samospráva bude následne
hľadať zdroje na jej realizáciu. „Našim cieľom je dostať
niekdajší hrad a celý jeho areál zahŕňajúci sanktuárium a kaštieľ viac
do povedomia Stropkovčanov i návštevníkov mesta. Málokto totiž dnes vie,
že Stropkov mal kedysi mohutné opevnenie. Ak sa nám záverečnú etapu
rekonštrukcie podarí zrealizovať, v meste vznikne atraktívny priestor
dýchajúci dávnou históriou,“
uzavrel O. Brendza.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter