Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Stropkove začali s vyvážaním snehu

V priebehu minulého
týždňa sa v meste začalo s vývozom snehu. Ide o odstraňovanie
následkov kalamitnej situácie, ktorú spôsobilo výdatné víkendové
sneženie pred dvoma týždňami. Odstraňovaním následkov sa popri cestách a
chodníkoch vytvorili nemalé kopy snehu, čo v niektorých prípadoch
sťažovalo situáciu hlavne vodičom a chodcom.

Samospráva Stropkova oslovila Slovenskú správu ciest s prosbou o pomoc
pri odstraňovaní kalamity na cestách 1. triedy tesne po jej vzniknutí (cca
16. 1. pozn. redakcie). Reagovať na podnet mesta umožnili kapacitné
možnosti Správy ciest až v priebehu minulého týždňa.
„Správa ciest nám poskytla mechanizmus na odstraňovanie snehu,
mestský podnik Služba zabezpečil auto na jeho odvoz od miestnej firmy.
Koncentrovali sme sa na verejné priestranstvá popri ceste 1. triedy, hlavne
križovatky Hlavná – Námestie SNP a Mlynská – Nový riadok pri VÚB
banke, ulicu Hlavnú a Mlynskú, lokalitu pri mestskom úrade, združenej
prevádzkovej budove Slovenskej sporiteľne a pošty, predovšetkým autobusové
zastávky, kde sa sťažovali cestujúci pri nastupovaní alebo vystupovaní.
Pokračovať s odstraňovaním snehových bariér je na pláne aj tento
týždeň. Uvidíme, aké budú kapacitné možnosti Správy ciest rovnako ako
aj mestského podniku,“
uviedol primátor Ondrej Brendza.
Situácia na miestnych komunikáciách
Podľa územného plánu pod správu mesta spadá približne 47 km miestnych
ciest a chodníkov. Na základe schváleného harmonogramu zimnej údržby
mestský podnik zabezpečuje zjazdnosť ciest a schodnosť chodníkov prv
v lokalitách, kde sa pohybuje najväčší počet ľudí, následne
v širšom okolí medzi rodinnými domami a v mestských častiach.
Viacerí poslanci, fyzické osoby a firmy po zverejnení oznamov týkajúcich sa
odstraňovania následkov sneženia kontaktovalo mestský podnik s prosbou
o jeho odhrnutie. „Oceniť treba nielen reakciu a pomoc
mestského podniku, ale aj pomoc dobrovoľníkov, ktorí pomáhali napr. pri
bytových domoch, pretože sa nedá byť naraz na viacerých miestach. Služba
s kapacitnými možnosťami mechanizmov a zamestnancov robila počas
uplynulých dní maximum. V čase najväčšej kalamitnej situácie využívala
nielen svoje mechanizmy, ale požiadala o zapožičanie ďalších aj miestne
firmy“.
Čo sa týka technického vybavenia podniku do
budúcnosti, samospráva plánuje v rámci projektov zakúpiť nové stroje,
ktoré by boli nápomocné aj pri odstraňovaní snehu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter