Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Stropkove vyrástol máj

V utorok 30. apríla sa v meste Stropkov staval máj. Toto tradičné
podujatie usporiadalo mesto Stropkov v spolupráci s OZ Zveľaďujeme
Stropkov. Pripravený bol bohatý kultúrny program. Vidieť sme mohli žiakov
ZUŠ F. Veselého i SZUŠ v Stropkove, FS Dubinčan z Dubinného a iné.
„Symbolom lásky je máj, aj samotný mesiac máj je symbolom
lásky. Som preto veľmi rád, že táto tradícia pretrváva aj v našom meste
za čo patrí vďaka folklórnemu súboru Stropkovčan a všetkým tým, ktorí
pripravili program na dnešnú slávnosť,“
povedal primátor
mesta O. Brendza v úvode.
Lampiónový sprievod tento rok ozvláštnila bicia sekcia dychového orchestra
Gaštovanka. Večer sa na námestí vypúšťali lampióny šťastia, ktoré
spolu so želaniami leteli vysoko do neba.
Autor foto: A. Belovežčík

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter