Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Stropkove vyrastie workoutové ihrisko pre verejnosť

<p>Workout je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich športov
súčasnosti. Spája v sebe obratnosť, silu, krásu pohybu a na celom svete
stúpa jeho popularita. Svojich priaznivcov má aj v Stropkove. Najmä ich
určite poteší správa, že workoutové ihrisko by malo onedlho vyrásť aj
v našom meste, konkrétne na Hrnčiarskej ulici. Stropkovský Klub bežcov bol
totiž úspešný v grantovom programe Nadácie Orange Šanca pre váš región
2015 s projektom Od behu k workoutu. Nadácia poskytne klubu finančný dar
vo výške 1 850 eur určený na jeho výstavbu.</p>

<p><strong><em>„Myšlienka na workout tu bola dlhšie. Už počas výstavby
detského ihriska sa rátalo s tým, že neďaleko neho by bolo dobré
vytvoriť aj ihrisko pre workout. Po zverejnení výzvy na predkladanie
projektov to dal celé dokopy Peter Novák a uspeli sme,“</em></strong>
reagoval predseda Klubu bežcov Stropkov Štefan Kmiť na otázku, ako vznikla
myšlienka postaviť v Stropkove workoutové ihrisko. Pokračoval, že
v Stropkove je v poslednom období badateľný záujem širokej verejnosti
o rôzne druhy rekreačných pohybových aktivít – beh, nordic walking a
v improvizovanej podobe aj cvičenie na verejných priestranstvách –
workout. V improvizovanej preto, lebo cvičenci využívajú len staré
nevyužívané detské preliezačky na sídliskách. Napriek tomu si tento
alternatívny druh športu získava čoraz viac priaznivcov.
<strong><em>„Cieľom Klubu bežcov je pomocou donorov vytvoriť vhodnejšie
podmienky pre pestovanie tohto druhu športu pre širokú verejnosť.
V neposlednom rade je našim cieľom popularizácia športových aktivít
všetkého druhu a počas realizácie projektu zapojenie početného tímu
dobrovoľníkov,“</em></strong> podotkol. V Stropkove sa tomuto športu
venuje čoraz viac mladých ľudí. Nemajú však vytvorené vhodné podmienky.
Cvičia na starých detských preliezačkách, pri ktorých chýbajú bezpečné
dopadové plochy, navyše žiadne z ihriskových prvkov postavených
v osemdesiatych rokoch minulého storočia nespĺňa bezpečnostné kritériá.
Mesto začalo v lokalite na Hrnčiarskej ulici revitalizovať nevyužívané
priestranstvo a v priebehu mája tam bolo postavené nové detské ihrisko.
Lokalita má potenciál ďalšieho využitia nielen pre deti, ale aj mládež a
dospelých. Po odstránení starých, v mnohých prípadoch nebezpečných
preliezačiek, vznikne voľné priestranstvo, kde by mohlo vyrásť moderné
workoutové ihrisko. Je predpoklad, že po jeho realizácii bude využívané
širšou skupinou obyvateľstva, ktorá v súčasnosti workout nepestuje.
A kedy konkrétne poskytne Nadácia Orange stropkovskému Klubu bežcov
spomínaný finančný dar? <strong><em>„Keďže zmluvu už máme podpísanú,
do 21 pracovných dní od jej podpisu, teda najneskôr v prvej polovici
júla,“</em></strong> predpokladá Š. Kmiť. Pomoc prisľúbilo aj Mesto
Stropkov a Klub bežcov by taktiež uvítal podporu zo strany sponzorov.
S výstavbou by sa malo začať v priebehu júla, v tom istom mesiaci,
najneskôr však v auguste, by malo byť dokončené.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter