Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Stropkove vymenili staré sirény za elektronické

<p>Prednedávnom nahradili poslednú starú elektromechanickú sirénu za
elektronickú, takže v súčasnosti sú v Stropkove štyri nové
elektronické sirény, ktoré objednalo a financovalo Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky.</p>

<p><strong><em>„Ide o dve sirény značky Pavián 1 200, jednu Pavián
600 a jednu Pavián 300. Jedna je osadená na budove Materskej školy
v Sitníkoch, ďalšia na Mestskom úrade Stropkov, jedna na objekte Základnej
školy na Konštantínovej ulici a jedna je na budove na Šarišskej ulici, kde
v minulosti sídlila polícia. Preberacie konanie prebehlo
16. apríla,“</em></strong> spresnil vedúci Odboru krízového riadenia OÚ
Stropkov Miroslav Fečko a doplnil, že sirény starších typov sa nachádzajú
ešte v Turanoch nad Ondavou, v Breznici a v Chotči, jedna, taktiež nová,
je na zimnom štadióne a bola inštalovaná v réžii mesta.
<strong><em>„Sirény sú súčasťou varovacieho systému v prípade
všeobecného ohrozenia. Dvojminútový kolísavý tón zaznie pri ohrození
alebo vzniku mimoriadnej udalosti, šesťminútový stály tón znamená
ohrozenie vodou, koniec ohrozenia signalizuje dvojminútový stály tón. Po
týchto výstražných tónoch nasleduje aj hovorená
informácia,“</em></strong> vysvetlil, v čom spočíva varovací systém pre
obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Skúšky pôvodných
starých sirén sa robili každý druhý piatok v mesiaci, nové sa budú
skúšať len dvakrát ročne, konkrétne v tomto roku 12. júna a
11. decembra. <strong><em>„Skúšky tichým signálom sa robia každý
mesiac, akurát ich ľudia nebudú počuť,“</em></strong> doplnil M. Fečko.
Sirény sa ovládajú z koordinačného strediska v Prešove, podľa potreby
aj zo Sekcie krízového riadenia MV SR v Bratislave. <strong><em>„Dajú sa
ovládať aj miestne, ale v prípade nejakej mimoriadnej udalosti by sa
ovládali z koordinačného centra v Prešove,“</em></strong> ozrejmil M.
Fečko. Za posledných desať rokov sa nevyskytla žiadna mimoriadna udalosť,
kvôli ktorej by bolo potrebné spustiť sirény naostro.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter