Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Stropkove sa predstavuje bardejovský fotoklub BARDAF

<p>V rámci kultúrnej
časti tohtoročného stropkovského jarmoku sa 2.8.2012 uskutočnila v našom
mestskom múzeu milá slávnosť otvorenia výstavy fotografii fotoklubu BARDAF.
Príjemnú atmosféru vernisáže výstavy pod názvom „Vlastná tvorba“
umocnila aj účasť 6 člennej skupiny autorov fotografii na čele s Ing.
Gabrielom Grundom AFIAP predsedom BARDAF.

<p>V rámci otvorenia výstavy Ing. Nábožný privítal prednostu Mestského
úradu v Stropkove Mgr. Ivana Klebana, autorov fotografii a ostatných
hostí.
Ing. Hričan potom hovoril o spolupráci s fotoklubom BARDAF, ktorý patrí
v súčasnosti medzi najlepšie fotokluby na Slovensku. Na výstave predstavuje
17 autorov spolu 75 fotografií v žánroch príroda, reportáž, portrét,
šport a pohyb, architektúra, interiér a exteriér, makrofotografie hmyzu a
fotografie zvierat. Jedná sa o kvalitné fotografie, ktoré reprezentovali
bardejovský fotoklub na výstavách doma i v zahraničí a ktoré priniesli
ich autorom ocenenia z najprestížnejších fotosalónov v Rakúsku,
Francúzsku, Ukrajine, Chorvátsku, USA, Arabských emirátoch, Indonézii a
ďalších štátoch. Za dosiahnuté medzinárodné úspechy bol trom členom
priznaný titul AFIAP od medzinárodnej organizácie pre fotografickú tvorbu
FIAP so sídlom v Paríži.
Ing. Grund sa vo svojom príhovore poďakoval za možnosť prezentácie ich
fotoklubu v Stropkove, pochválil spôsob inštalácie i výstavné priestory
múzea.
Mgr. Kleban pri otvorení výstavy ocenil ročnú činnosť stropkovského
fotoklubu, jeho spoluprácu s BARDAF, ktorá sa prejavuje organizáciou
viacerých fotografických výstav v našom meste. Výstavy približujú
pohľad na svet i dianie okolo nás pohľadom vlastným ich autorom.
Po prehliadke výstavy, počas ktorej mali možnosť účastníci vernisáže
rozprávať s autormi fotografií o spôsobe ich tvorby, sa uskutočnil
seminár pre členov stropkovského fotoklubu i ostatných priaznivcov
fotografie. Okrem iného tu Ing. Grund zdôraznil, že domáci fotografi musia
prekročiť hranice doterajšej tvorby v zmysle metodiky AMFO a začať
s prihlasovaním fotografií na fotografické súťaže v zahraničí
i domáce fotosalóny „Strom“ a „Fotofórum“, organizované pod
patronátom FIAP, ktoré organizujú v spolupráci občianske združenie,
Liptovské múzeum Ružomberok a klub slovenských fotografov. Uviedol tiež,
že v tomto roku sú BARDAF a mesto Bardejov organizátorom medzinárodného
salónu pod názvom „Šport, pohyb a dynamika“. Takto sa núka pre našich
fotoamatérov možnosť účasti i konfrontácie svojej tvorby na
medzinárodnej úrovni. Pre priaznivcov fotografie máme informáciu, že koncom
augusta bude výstava fotoklubu BARDAF „Vlastná tvorba“ prenesená do
závodnej jedálne v TESLA STROPKOV, a.s. na obdobie do 30.9.2012.
Ing. Anton Hričan

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter