Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Stropkove sa konali oslavy stého výročia organizovaného včelárstva na Slovensku

V dňoch 29. až 30. novembra sa v meste Stropkov konali slávnosti
medu – Stropkovské dni medu. Podujatie každoročne organizuje Slovenský
zväz včelárov Slovenska ZO Stropkov v spolupráci s mestom Stropkov.

Súčasťou 13. ročníka bolo aj sté výročie založenia včelárskych
spolkov na Slovensku. Do výtvarnej súťaže Včely a včelári očami detí
i súťaž o najkrajší medovník, ktorá k tomuto podujatiu neodmysliteľne
patrí, sa zapojilo aj tento rok až 172 detí a dospelých. Súčasťou
podujatia bola tiež konferencia o včelárstve.
Tohtoročné medové slávnosti podporil svojou návštevou aj predseda
Slovenského zväzu včelárov na Slovensku Milan Rusnák, predseda SZV ZO
Stropkov G. Foťko, nechýbal tiež primátor mesta Stropkov O. Brendza, dekan
rímsko-katolíckej farnosti Najsvätejšieho Tela Pána Miroslav Kyšeľa,
zástupca Okresného úradu, zástupcovia škôl a školských zariadení, ako
aj spoločenských organizácií v meste.
„Opäť po roku sa stretávame v našom kultúrnom stredisku pri
príležitosti tohto dvojdňového sviatku nášho mesta i okresu pri
príležitosti 13. ročníka Stropkovských dní medu. Tento ročník je pre
nás významnejší o to viac, že nás poctil svojou účasťou najvyšší
predstaviteľ včelárov predseda M. Rusnák a tiež preto, že je spojený so
100. výročím založenia včelárskej tradície na
Slovensku,“
povedal v úvode primátor O. Brendza.
„Som veľmi rád, že ste ma pozvali do Stropkova. Som tiež
veľmi rád, že ste sa zúčastnili tejto akcie. V minulosti bol veľký
problém v tom, že slovenskí včelári nemohli písať a vydávať knihy vo
vlastnej slovenčine. Určite ste sa stretli v histórii svojho vzdelávania
v škole s menami ako Štefan Závodník a Juraj Fándly, po ktorých sú
pomenované aj medaily. V roku 1919 boli založené spolky v čase, keď
prebiehala v Bratislave vojna o Petržalku, 300 metrov od tohto miesta
zasadali ľudia – včelári s veľkou odvahou a založili si
spolok,“
poučil nás o histórii M. Rusnák.
Ako ďalej uvádza, týchto sto rokov prebehlo veľmi búrlivo. Bola tam kríza,
bol tam koniec prvej sv. vojny, 2. sv. vojna, národný front a potom táto
sloboda, ktorá prišla medzi ľudí. „Sloboda investovania,
sloboda dovážania sladkej tekutiny, ktorá nie je medom, sloboda postrekov,
ktoré ničia včely. Jednoducho táto sloboda prišla aj s týmito
negatívami. Terajší včelári majú veľa problémov, preto sa my včelári
tešíme z toho, že ste tu,“
povedal a dodal, že veľké
národy ako Germáni, či Rimania skladali básne a balady o včelách a
včelích produktoch. Dokonca aj v biblii nájdeme včely.
„Trinásty krát organizujeme toto podujatie. Množstvo prác,
ktoré máme, už teraz počítame nie na desiatky, ale na tisícky prác. Naša
organizácia v Stropkove vznikla v roku 1936, tohto roku máme teda 83 rokov.
Založili ju učitelia p. Staško so Stropkovčanmi, ktorí vytvorili maličkú
skupinku 4 včelárov, postupne sa pridávali ľudia z okolitých dedín a my
fungujeme dodnes,“
uviedol G. Foťko a dodal, že včelárstvo
nie je jednoduchá záľuba, je to predovšetkým tvrdá práca.
„Robíme to kvôli tomu, aby sme si vychovali svojich nástupcov.
Práve medzi vami deťmi sú naši nástupcovia, ktorí budú chovať včielky,
pretože niet užitočnejšieho živočícha na zemeguli ako je včielka. Už A.
Eistein povedal, že ak uhynie včela, do štyroch rokov vyhynie aj ľudstvo.
Chválabohu nemáme také problémy, ako majú okolité štáty, či južné
Slovensko. Nepadajú nám včely, máme aké také výnosy medu, niekde
väčšie, niekde menšie, niekde veľmi veľké, no máme jednu veľkú vec,
ktorú nám môže závidieť celá okolitá Európa,“

povedal.
Ako ďalej dodáva v Stropkove máme čisté životné prostredie, po blízku
nemáme žiadnu chemickú fabriku, čo je devíza, pretože práve preto budú
naše včely ešte dlho žiť.
Nasledovalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Včely a včelári očami detí a
súťaže o najkrajší medovník. Všetky práce hodnotila a vyberala odborná
porota v zložení – predseda poroty D. Križanovský, členkami poroty boli
K. Gombárová a A. Madzinová.
Regionálna zložka slovenského zväzu včelárov Prešovský kraj, ZO
Slovenského zväzu včelárov v Stropkove udelilo pamätnú medailu
rímsko-katolíckej farnosti Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove pri
príležitosti stého výročia založenia včelárskych spolkov na Slovensku,
ktorú osobne prevzal dekan našej rímsko-katolíckej farnosti M. Kyšeľa.
Predseda Slovenského zväzu včelárov na Slovensku odovzdal Gabrielovi
Foťkovi plaketu Juraja Fándlyho za celoživotné dielo pre rozvoj
včelárstva. „Včelár G. Foťko ráno, keď vstáva rozmýšľa
nad včelami. Večer, keď zaspáva rozmýšľa nad včelami. Žiadnemu
včelárovi nikdy nepovedal nie. Skamarátil nás so včelármi z Ukrajiny
i z Poľska. Je to výnimočný človek a preto dostáva od SZV najvyššie
vyznamenanie za výnimočný výkon a propagáciu včelárstva na Slovensku. Je
to môj priateľ,“
povedal M. Rusnák a vyzval všetkých
prítomných, aby mu vzdali úctu potleskom.
Predseda SZV ZO Stropkov G. Foťko bol neskutočne dojatý.
„V momente preberanie tejto najvyššej medaily som zo seba
nedokázal dostať slová. Toto nie je medaila len pre mňa, je to medaila pre
všetkých včelárov, ktorí tu boli pred nami, pre celý môj výbor, pretože
som mal v živote šťastie získať kolektív vo výbore SZV v Stropkove. Je
to pocta aj pre nežijúcich včelárov, ktorých musím v tejto chvíli
spomenúť, nebohí J. Bednárik a M. Maruščák, ktorí v podstate dávajú
na nás pozor zhora. Je to tiež medaila pre všetkých Stropkovčanov. Ďakujem
vám,“
povedal G. Foťko, ktorý svoju radosť i dojatie
neskrýval.
Premietal sa tiež krátky film s názvom Včelie kráľovstvo, nasledovala
ochutnávka medu, záujemcovia si tiež mohli nakúpiť vianočné medovníky,
výrobky z medu i samotný med.
Druhý deň pokračovali oslavy slávnostnou svätou omšou v našom
Sanktuáriu. Nasledoval kultúrny program, v rámci ktorého boli udelené
pamätné medaily a vyznamenania pri príležitosti storočnice organizovaného
včelárstva na Slovensku.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter