Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Stropkove sa konal jubilejný 20. ročník súťaže Pieseň pre Svätého Otca

<p>Neodmysliteľnou súčasťou májových podujatí v Stropkove je spevácka
súťaž katolíckych škôl Katolíckej arcidiecézy Pieseň pre Svätého
otca. Tento rok sa uskutočnil jej 20. ročník. Zúčastnilo sa ho 16 škôl
a vystúpilo 40 súťažiacich. Celé podujatie sa začalo svätou omšou
v rímskokatolíckom kostole.</p>

<p>Nasledovala registrácia účinkujúcich. Pre deti aj učiteľov bolo
pripravené malé občerstvenie. V úvode programu sa premietala videoprojekcia
z prvých ročníkov súťaže s autentickými zvukovými nahrávkami.
<strong><em>„Možno sa pýtate, prečo sme sa práve v Stropkove rozhodli
vzdať úctu spevom Svätému Otcovi. Odpoveď je jednoduchá. V našej škole
boli stále hudobne nadaní učitelia a žiaci. Náš región, nachádzajúci sa
neďaleko poľských hraníc, mal veľmi blízko k vtedajšiemu pápežovi,
Jánovi Pavlovi II. O tom svedčí aj veľká socha tohto výnimočného
svätca pred stropkovským Sanktuáriom. Navyše, vždy sa našli ľudia,
duchovní i laici, ktorí sa nebáli realizovať a manažovať túto vznešenú
myšlienku,“</em></strong> aj takto zneli slová príhovoru Márie
Karašinskej, riaditeľky CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove. Poslaním a
zmyslom tohto podujatia je nielen hudobná tvorivosť a spevácke umenie žiakov
katolíckych škôl, ale aj vzdanie holdu a vďaky nášmu veľpastierovi –
rímskemu pápežovi. Deti ukázali, ako krásne vedia zaspievať kresťanské
piesne. Počas prestávok sa predviedli aj bývalí žiaci CZŠ a laureáti
súťaže – Simona Perátová, študentka 5. ročníka konzervatória a
gymnazista Štefan Perát, ako aj úžasné spoločenstvo SP Chvály pod
vedením otca Jozefa Kišáka. Porotcovia Eva Zacharová, bývalá
vysokoškolská pedagogička a manželia Kyjovskí, ktorí učia na
konzervatóriu v Košiciach, hodnotili aj duchovnú stránku jednotlivých
prednesov. Predsedníčka poroty E. Zacharová zhodnotila tento ročník vysoko
pozitívne vzhľadom na neustále stúpajúcu kvalitu speváckych prednesov a
organizácie súťaže. Každý účinkujúci získal diplom a vecný dar –
keramický hrnček a magnetku s portrétom Svätého Otca a logom
súťaže.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-piesen-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-piesen-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-piesen-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-piesen-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-piesen-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-piesen-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-piesen-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-piesen-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-piesen-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-piesen-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

<h3>Výsledky 20. ročníka súťaže Pieseň pre Svätého Otca</h3>

<p><strong>I. kategória</strong><br>
<strong>(sólo – žiaci vo veku 6 – 9 rokov)</strong><br>
<strong>Zlaté pásmo</strong><br>
Ema Maťašová, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov (Prázdno je, Bože)<br>
Filip Moravec, CSŠ – CZŠ sv. Egídia Bardejov (Nebeský Otče)<br>
Anna Mária Pavlíková – ZŠ s MŠ sv. Marka Križina Košice – Krásna
(Tí, čo sú smädní)<br>
<strong>Strieborné pásmo</strong><br>
Gregor Halas – CSŠ sv. D. Savia Vranov n.T. (Všetko, čo si stvoril)<br>
Romana Bodyová – ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice (živý chlieb)<br>
<strong>Bronzové pásmo</strong><br>
Laura Čelovská – CZŠ sv. Martina Radatice (Bárka)<br>
Michaela Kovaľová – CZŠ sv. Demetra Ražňany) (Aj ty si jeho brat)</p>

<p><strong>II. kategória</strong><br>
<strong>(sólo – žiaci vo veku 10 – 12 rokov)</strong><br>
<strong>Mimoriadna cena</strong><br>
Sofia Kolesárová – CZUŠ sv. Mikuláša Prešov (Kvapky)<br>
<strong>Zlaté pásmo</strong><br>
Laura Šlangová – CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov (Nádej jari)<br>
Mária Nagyová – CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove (Modlitba)<br>
Jozef Homza – CZŠ sv. Gorazda Prešov – Solivar (Pane náš, prijmi
dar)<br>
<strong>Strieborné pásmo</strong><br>
Ema Molokačová – CSŠ Humenné (Prehĺtnutý smútkom)<br>
Mária Hrubovská – CSŠ sv. D. Savia Veranov n.T. (Koľko dní)<br>
Nikola Maníková – CSŠ – CZŠ sv. Egídia Bardejov (Môj Pán, môj
Boh)<br>
Klára Genčúrová – ZŠ s MŠ sv. Marka Križina Košice – Krásna
(Naplň ma)<br>
Sarah Beľanová – ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice (Rada sa modlím)<br>
<strong>Bronzové pásmo</strong><br>
Andrea Kislanová – CZŠ sv. Michala Michalovce (Ty si môj pastier)<br>
Mária Sofia Kováčová – CZŠ sv. Demetra Ražňany (Prehĺtnutý)<br>
Sofia Chovanová – CZŠ sv. Martina Radatice (Zranené vtáča)<br>
Richard Exner – CZŠ s MŠ sv. Faustíny Bardejov – Dlhá Lúka
(František)</p>

<p><strong>III. kategória</strong><br>
<strong>(sólo – žiaci vo veku 13 – 15 rokov)</strong><br>
<strong>Laureát 20. ročníka</strong><br>
Anna Kováčová – CZUŠ sv. Mikuláša Prešov (Thankful)<br>
<strong>Zlaté pásmo</strong><br>
Eva Perátová – CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov (Hladina života)<br>
Antónia Nagyová – ZŠ s MŠ sv. Marka Križina Košice-Krásna (Daj mi
výhľad)<br>
Kristína Remáčová – ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice (Chcem veriť)<br>
Dominika Paňková – CZŠ sv. Juraja Svidník (Oceans)<br>
Marek Šoltýs – CSŠ – CZŠ sv. Egídia Bardejov (Božia láska je tak
krásna)<br>
Anna Gajdzíková – CSŠ sv. D. Savia Vranov n.T. (Casting Crowns – Who Am
I)<br>
<strong>Strieborné pásmo</strong><br>
Lýdia Dzurenková – CZŠ sv. Petra a Pavla Belá n. Cirochou (V spustlom
kostolíku)<br>
Marianna Tarbajová – CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove (Prichádza
k nám)<br>
Daniel Kuľha – CSŠ Humenné (Aj keby nekvitol fík)<br>
<strong>Bronzové pásmo</strong><br>
Bronislava Tulenková – CZUŠ sv. Jána Bosca Bardejov (Ďakujem)<br>
Filip Rabik – CZŠ sv. Gorazda Prešov-Solivar (Všetko, čo mi chýba)<br>
Nikola Jančušová – CZŠ s MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka-Bardejov (Chcem
veriť)<br>
Zuzana Brandisová – CZŠ sv. Michala Michalovce (Kto si Ty)<br>
<strong>Cena za najlepšieho korepetítora</strong><br>
Mgr. Jozef Bubnár – CSŠ sv. D. Savia Vranov n.T.</p>

<p><strong>IV. kategória</strong><br>
<strong>(duo – žiaci vo veku 6 – 15 rokov)</strong><br>
<strong>Laureát 20. ročníka</strong><br>
Eva Perátová – Laura Šlangová – CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov (Pod
krížom)<br>
<strong>Zlaté pásmo</strong><br>
Dorota Kolková – Marianna Tarbajová – CZŠ sv. Jána Krstiteľa
v Sabinove (Taký je život náš)<br>
Antónia Nagyová – Zuzana Pulíková Hrehová – CZŠ s MŠ sv, Marka
Križina Košice – Krásna (Tvoja láska dvíha ma)<br>
<strong>Strieborné pásmo</strong><br>
Anna Paulína Čurajová – Kristína Remačová – ZŠ sv. Cyrila a Metoda
Košice (Ako život šiel)<br>
Andrea Kislanová – Zuzana Brandisová – CZŠ sv. Michala Michalovce (Až
do konca dní)<br>
Dominika Paňková – Lucia Pichová – CZŠ sv. Juraja Svidník (Hosana)<br
/>
<strong>Bronzové pásmo</strong><br>
Nikola Maníková – Marek Šoltýs – CSŠ CZŠ sv. Egídia Bardejov
(Svitá)<br>
Lea Čechová – Kristína Homzová – CZŠ s MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka
Bardejov (Kôrka chleba)<br>
Miriam Hoľková – Klára Halasová – CSŠ sv. D. Savia Vranov n.T. (Pred
tebou môj)</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter