Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Stropkove sa darčeky rozdávali aj po Vianociach

J. Šimko: „Ani
tento rok nechýbal list od rodiny, ktorá je v núdzi“

Pošta pre Ježiška je veľmi milou akciou, ktorá sa v našom meste
uskutočnila opäť. V Stropkove ste ju už mali možnosť zažiť v roku
2014. Všetko spočíva v tom, že deti majú možnosť napísať Ježiškovi
svoje priania. Organizátor, Jozef Šimko, si všetky listy prečíta a odmena
nikoho neminie. Keďže sa všetky darčeky nedávno dorozdávali, Jozefa sme sa
opýtali, ako hodnotí tohtoročnú Poštu pre Ježiška.

„Hlavný rozdiel oproti minulosti bol v počte listov.
Z 50 stúpol na 110. Tento rok poštovú schránku vyrobili žiaci ZŠ
Hrnčiarska a anjela, ktorý ju strážil, deti zo stropkovskej cirkevnej
základnej školy. Anjel ju strážil veľmi dobre. V minulosti bola
viacnásobne poškodená.“
Aj tento rok prišiel list od
dospelého v núdzi. Bol to list od matky, ktorá si prosila plienky.
„Tento list som zobral na komisiu pre sociálne veci,
zdravotníctvo a bývanie, ktorej som ako poslanec členom. Na nej sme prebrali
možnosti, ako by sme mohli pomôcť,“
priblížil. Darček
dostal každý, kto na seba zanechal adresu, respektíve každý, koho dokázali
vypátrať. To sa dialo v prípadoch, keď na zanechanie adresy dieťa zabudlo
alebo ju uviedlo nedostatočnú, čo pri detských listoch nie je vôbec
výnimočné. Keďže išlo o 110 listov s adresami aj vo Vyšnej Olšave,
Tokajíku, Breznici, Krušinci, Šandale, Bokši, Duplíne či dokonca aj vo
Svidníku, rozdávanie pošty sa konalo na viacero fáz. „Na
niektoré adresy bolo potrebné vrátiť sa viackrát. O pomoc som poprosil
svojich mladých kolegov zo stropkovského KDH. Keďže dvaja z nich sú
zároveň členmi hudobnej skupiny Stropkoviani, nechýbala pri spoločnom
rozdávaní ani harmonika a gitara. Viaceré domácností sme navštívili
v hojnom počte a za zvukov hudby. Samozrejme, veľa listov v iných dňoch
som rozdal aj ja sám či vo dvojici alebo v trojici.“
Všetky
deti dostali v obálke sladkosť a list od Ježiška s ich vlastným menom.
V ňom si mohli vyfarbiť obrázky. A čo zaujímavé počas rozdávania
zažili? „V rámci toho sme sa aj náhodne zúčastnili rodinnej
oslavy, na ktorej naši hudobníci zahrali. Určite špeciálnou kategóriou
rozdávania listov je návšteva miest Pod Laščíkom, Za jarkom a
Orgovánová. Napriek smutnému pohľadu na chudobu, bolo ľuďom veselo.
Zážitkov bolo samozrejme veľa všade.“
Jozef ďakuje ZŠ
Hrnčiarska, CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove, jeho mladým kolegom z KDH,
mestskej polícii a úradníkom mesta za spoluprácu a v neposlednom rade
kňazom, ktorí na omšiach hlásili o tomto podujatí. „Verím,
že Pošta pre Ježiška urobila veľkú radosť malým
i veľkým,“
dodal Jozef.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter