Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Stropkove rokovala poľsko-slovenská medzivládna komisia

<p>Vo veľkej sále
kaštieľa sa uplynulú stredu a vo štvrtok uskutočnilo XVIII. zasadnutie
Poľsko-slovenskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Pri
tejto príležitosti sa v Stropkove zišli čelní predstavitelia ministerstiev
vnútra Slovenska a Poľska, partnerských organizácií, zástupcov štátnej
správy a samosprávy oboch krajín.

<p>Delegáciu našich severných susedov viedol štátny tajomník tamojšieho
ministerstva vnútra Piotr Stachańczyk, spolupredsedajúci komisie bol štátny
tajomník rezortu vnútra SR Jozef Buček. Na rokovaní sa zúčastnil aj
slovenský veľvyslanec vo Varšave Vasil Grivna. Posledné podobné stretnutie
sa naposledy konalo v apríli minulého roka vo Varšave.
Počas dvoch dní sa živo diskutovalo o problémoch týkajúcich sa
prihraničných regiónov i kooperácie Poľska a Slovenska vyplývajúcej
z bileterálnych dohôd a zmlúv o cezhraničnej spolupráci. V jednotlivých
vystúpeniach sa prítomní oboznámili s referátmi z pôsobenia ôsmich
pracovných skupín – k otázkam dopravy, územného rozvoja, spolupráce
prihraničných samospráv, ochrany životného prostredia, spolupráce počas
živelných pohrôm, hospodárskej spolupráce, sociálnej politiky a
zdravotníctva. Práve problému dopravy venoval vo svojom vystúpení osobitný
priestor slovenský veľvyslanec V. Grivna. Poukázal na skutočnosť, že
v súčasnosti neexistuje priame dopravné autobusové spojenie medzi
Košicami, resp. Prešovom a Rzeszovom či Krakovom. Minimálne je tiež
spojenie vlakom a to navyše obrovskými okľukami. To je veľký problém pri
realizácii bilaterálnych prihraničných stykoch oboch krajín.
Členom poľskej delegácie bol aj dlhoročný novinár a niekdajší predseda
RO Slovenského syndikátu novinárov v Prešove Jozef Jurčišin. Keďže
slovenská strana nedokázala vytvoriť priestor pre novinárov, informácie
nám sprostredkoval ako zástupca a odborný pracovník Združenia Karpatský
euroregión Poľsko so sídlom v Rzeszove. Ide o mimovládnu organizáciu,
ktorá je vedúcim partnerom v realizácii jedného z cieľov Prioritnej osi
č. 3 Mikroprojekty – podpora miestnych iniciatív v Programe cezhraničnej
spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.
„Doprava je zrejme popri spoločných snahách v ochrane
životného prostredia najcitlivejšou otázkou poľsko-slovenských vzťahov.
Z hľadiska obyčajného človeka. Veď predsa nie každý má auto, nie
každý chce využiť svoje auto na dopravu do Poľska a späť, napr. na
letisko do Rzeszova, ktoré čoraz viac využívajú občania na cesty
predovšetkým do Anglicka. Všetko sa to podľa mňa rieši akosi na dlhé
lakte. Ťažko zmeniť dopravný systém zo smeru východ – západ na
sever – juh. Dopravný koridor Via Carpathia od Baltiku až na Balkán aj cez
SR bol predmetom rokovania, ale len v náznaku. Na to sú určite iné fóra,
keďže komisia má pochopiteľne široký záber,“
priblížil
J. Jurčišin. Výstupom zo spoločného rokovania je zápisnica podpísaná
oboma štátnymi tajomníkmi priamo v Stropkove. Súčasťou dokumentu sú aj
zápisy o pomenovaných problémoch predstaviteľmi jednotlivých pracovných
skupín na rokovaní a návrhy na ich riešenie.
Poľskí hostia podľa J. Jurčišina veľmi pozitívne zhodnotili pohostinnosť
primátora mesta Petra Obrimčáka. Veľmi sa im páčilo aj krásne prostredie
na rokovanie v priestoroch kaštieľa. Chválili tiež organizačné
zabezpečenie rokovania komisie ľuďmi z mestského i obvodného úradu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter