Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Stropkove rekonštruujú exteriér budovy MsÚ

Úspory na vykurovaní by mali dosiahnuť 80 %

Začiatkom marca začalo mesto Stropkov realizovať projekt zníženia
energetickej náročnosti budovy MsÚ. Ide o najvýznamnejšiu tohtoročnú
investičnú akciu samosprávy hradenú zo štrukturálnych fondov EÚ. Celková
výška oprávnených nákladov projektu presiahne 730 tis. eur.

„Mestský úrad sídli v dvoch prepojených budovách –
jedna bola dokončená v 50-tych rokoch, druhá na prelome 80-tych a 90-tych
rokoch minulého storočia. Až na menšie úpravy sú ich exteriérové časti
v podstate v pôvodnom stave a preto bola ich rekonštrukcia už
nevyhnutná,“
uviedol primátor Ondrej Brendza.
Cieľom realizovaného projektu je realizácia stavebných úprav tak, aby bola
dosiahnutá úspora energie pri prevádzkovaní objektov, odstránenie porúch
vyvolaných tepelnými mostmi a po rekonštrukcii bude na omnoho vyššej
úrovni aj vizuálna podoba úradu. Postupne budú obe budovy zateplené,
prebehne aj výmena okien a tepelná izolácia striech, v rámci zníženia
nákladov na energie bude vymenená aj časť interiérového osvetlenia.
Komplexnou rekonštrukciou prejde aj technológia kotolne.
„Realizácia jednotlivých stavebných prác je naplánovaná na
marec až september tohto roka. Vzhľadom na rozsiahle úpravy i stavebný ruch
sa pripravujeme na menšie obmedzenia v práci úradu, ale určite prijmeme
také opatrenia, aby to v žiadnom prípade nemalo vplyv na rozsah a kvalitu
služieb poskytovaných verejnosti,“
doplnil primátor.
Samospráva očakáva, že po ukončení projektu dosiahne úsporu nákladov na
energie na vykurovanie až okolo 80 percent.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter