Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Stropkove je 99 čerstvých stredoškolákov

<p>Na stredné školy v Prešovskom kraji nastúpilo 2. septembra takmer
7 500 prvákov, z toho takmer 6 000 na stredné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti vyššieho územného celku.<br>
Najviac žiakov, takmer 2 300, nastúpi do prvých ročníkov v Prešove,
v Poprade by to malo približne 1 130 detí. Najmenej prvákov očakávajú
v najmenších okresoch – v Medzilaborciach 77 a 99 v Stropkove.
Definitívny termín na odovzdanie zápisných lístkov je až 15. septembra,
takže až po tomto termíne budú môcť riaditelia s istotou zadefinovať
počet žiakov v aktuálnom školskom roku.<br>
Na území kraja sa nachádza spolu 120 stredných škôl bez ohľadu na
zriaďovateľa, na ktorých študuje 40 000 žiakov. Z tohto počtu je
79 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK s celkovým počtom
žiakov 29 000 v dennom štúdiu. Krajská samospráva zriaďuje spolu
16 gymnázií, osem stredných priemyselných škôl, 45 stredných odborných
škôl, osem spojených škôl a dve jazykové školy. Okrem toho má vo svoje
pôsobnosti jeden školský internát a jednu školu v prírode.<br>
<strong>-vf-</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter