Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Stropkove chýbajú koše na psie exkrementy

<p>Mesto Stropkov eviduje v súčasnosti 524 psov, z toho 398 v rodinných
domoch, za ktorých sa platí ročná daň 6,63 eura, 99 v bytoch, za tých
zaplatia majitelia ročnú daň 23,23 eura a 27 psov prihlásili podnikatelia,
ktorí odvedú ročnú daň vo výške 16,59 eura. Mestská polícia pri
náhodnom strete s majiteľom, po nahlásení od občanov alebo v súčinnosti
s predsedami bytových spoločenstiev na základe výzvy kontroluje, či sú
všetky psy riadne nahlásené a či si ich majitelia splnili svoju povinnosť
zaplatiť za nich ročnú daň. Podľa vyjadrenia primátora Stropkova Ondreja
Brendzu vedenie mesta registruje požiadavky na skvalitnenie podmienok pre
chov psov.</p>

<p><strong><em>„V súčasnosti pripravujeme ucelený zoznam psov chovaných
v domoch, bytoch a priemyselných areáloch, ktorý bude zverejnený. Občania
tak budú mať prehľad o tom, ktorý pes je na ktorej adrese evidovaný.
Očakávame, že vďaka tomuto kroku a spätnej väzbe obyvateľov mesta
i vďaka zintenzívneným kontrolám známok sa reálne počty evidovaných
psov upravia. Sú totiž aj prípady, kedy chovatelia kvôli ušetreniu pár eur
prihlásia svojho psa do niektorej z blízkych obcí, prípadne ich
neprihlásia vôbec,“</em></strong> skonštatoval a pokračoval:
<strong><em>„Našou predstavou je zabezpečiť aj zberné nádoby na
exkrementy v takom počte, aby nebol priestor na výhovorky, že sú
nedostupné, a preto chovatelia po svojich psoch neupratujú. V súčasnosti
sú hlavne na sídliskách k dispozícii zberné nádoby na komunálny odpad,
ktoré môžu slúžiť aj na tento účel. Určite však bude potrebné
zabezpečiť aj nádoby určené výlučne na psie exkrementy. Ich presný
počet však v súčasnosti riešime.“</em></strong> Na ilustráciu –
bratislavská Petržalka, kde je chovaných, prevažne v bytoch, zhruba
10 tisíc psov, má rozmiestnených asi 200 košov na exkrementy, v Senici je
ich 35 a pripadajú na vyše 1 200 psov, v Starej Ľubovni desať košov na
zhruba 500 psov. Jedna zberná nádoba teda pripadá na zhruba 30 až
50 psov. <strong><em>„Prioritne budú rozmiestnené na sídliskách, hlavne
na uliciach Hrnčiarska, Matice slovenskej, Krátka či
Mlynská,“</em></strong> predpokladá O. Brendza. Hoci psíčkarov
v posledných rokoch pribúda, tým pádom sa zvyšujú aj príjmy z dane za
psov, v Stropkove okrem zberných nádob na psie exkrementy chýba aj ohradené
priestranstvo, kde by mohli svojich štvornohých miláčikov pustiť vybehať
sa bez vôdzky. Zaujímalo nás, či mesto neuvažuje o vyčlenení nejakého
priestranstva, ktoré by slúžilo na tento účel. <strong><em>„Prax
z iných porovnateľných miest ukazuje, že priestranstvá pre voľný výbeh
psov sú zriaďované hlavne v okrajových častiach. Aj v Stropkove by
prichádzalo do úvahy niekoľko lokalít. Otázkou je, či by takéto
priestranstvá, vzdialené od bytoviek niekoľko stoviek metrov, boli
využívané. Netreba však zabudnúť na skutočnosť, že umiestnenie výbehov
do obytných zón by mohlo priniesť viacero negatív. S predpokladanou
vyššou koncentráciou voľne sa pohybujúcich psov na ohraničenom
priestranstve súvisia hygienické či zdravotné riziká. V súčasnosti je
tak na zváženie, či a kde takéto priestranstvo zriadiť,“</em></strong>
uvažoval primátor a dodal, že mesto určite privíta aj konštruktívne
návrhy psíčkarov.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter