Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Stropkove chýba kvalitne vybavená posilňovňa pre širokú verejnosť

obrazekV Stropkove chýba
kvalitne vybavená posilňovňa, ktorá by slúžila širokej verejnosti. Aj
keď je v meste niekoľko zariadení tohto druhu, ani jedno nespĺňa
štandard, ktorý je vo väčšine slovenských miest úplnou samozrejmosťou.
Fitcentrum, ktoré sa nachádza v športovej hale, sa v zimných mesiacoch
mení na chladiarenský box, ďalšie, nachádzajúce sa v bývalom Dome
služieb, je určené skôr na individuálne cvičenie pod odborným dozorom, aj
keď jeho majiteľ nám povedal, že na základe osobného dohovoru si tu môže
prísť zacvičiť ktokoľvek. Ani posilňovne nachádzajúce sa v objekte ZŠ
na Konštantínovej ulici nie sú k dispozícii širokej verejnosti. Na druhej
strane v Stropkove vyrástlo množstvo úspešných kulturistov a trojbojárov,
ktorí sa môžu hrdiť titulmi majstrov sveta i Európy. Je až
neuveriteľné, že svoje úspechy na domácom i medzinárodnom poli si títo
športovci vydreli neraz doslova v provizórnych podmienkach. Na rozdiel od
Stropkova má v súčasnosti skoro každá väčšia obec v okrese novú
posilňovňu prístupnú širokej verejnosti.

„Posilňovňu v Breznici sme otvorili ešte v roku
2008. Z Prešovského samosprávneho kraja sme vtedy dostali 120 000,- Sk
(3 983,- €) a približne 80 000,- (2 655,- €) sme dali
z vlastných. Z peňazí od VÚC sa kúpili posilňovacie stroje – jednu
vežu, dva stacionárne bicykle, jeden bežiaci pás, jeden stepper, šikmé
lavičky, asi štyri sady jednoručných činiek a sadu činiek na lavičku,
z vlastných prostriedkov sme zakúpili zrkadlá, koberce, ďalšiu vežu,
žalúzie, z vlastných sme hradili aj vymaľovanie a ostatné úpravy
v miestnosti,“
povedal starosta Breznice Slavomír Brendza.
V minulosti sa obecná posilňovňa nachádzala pod materskou školou, na
miestnej fare, ale ani zďaleka nespĺňala kritériá športového zariadenia
súčasnosti. „Oslovovali ma mladí, ale aj ženy, pretože mali
záujem o cvičenie na kvalitných strojoch v kultúrnom prostredí. Pre
ženy, ktoré majú vyhradenú na cvičenie hodinu v utorok a vo štvrtok, sme
do posilňovne dokúpili fitlopty a karimatky. Inak je posilňovňa
v prevádzke celý týždeň v letných mesiacoch od šestnástej do
devätnástej hodiny, v zimných mesiacoch od šestnástej do osemnástej
hodiny, pokiaľ je záujem, aj dlhšie,“
opísal chod
posilňovne S. Brendza. Keďže podmienkou na získanie prostriedkov od VÚC bol
minimálne ročný vstup zdarma pre verejnosť, Brezničania za cvičenie
neplatia ani euro. Novú posilňovňu uvítali nielen oni, ale aj futbalové
mužstvá, ktoré si tu chodia zlepšovať kondíciu.
Z posilňovne nachádzajúcej sa v suteréne kultúrneho domu sa už nejaký
čas tešia aj Brusničania. „Obec Brusnica na základe Výnosu
Úradu vlády SR z roku 2008 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti UV SR
v spolupráci s komisiou mládeže a športu pri Úrade vlády SR spracovala
písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie a požiadala sekretariát
splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport o zriadenie projektu „Športom
za zdravím a proti drogám“. Na základe písomnej žiadosti bola poskytnutá
dotácia z vlády SR v spolupráci s komisiou mládeže a športu pri Úrade
vlády SR vo výške 8 069,- €. Za tieto finančné prostriedky obec
zakúpila náradie na cvičenie do fitcentra – činky, stacionárne bicykle,
magnetický trenažér, cyklotrenažér, bežiaci pás, stepper, posilňovač
brucha, posilňovacie veže, závažia, lavičky. Obec zabezpečila
spoluúčasť vo výške 10% z dotácie, čo činilo 2 500,- €. Mimoriadne
úsilie bolo nutné vynaložiť na sprístupnenie priestorov v suteréne
kultúrneho domu. O obci Brusnica je známe, že občania majú záujem
o šport, čoho príkladom sú aj výsledky v stolnom tenise a zámerom bolo
zahrnúť staršiu generáciu a ženy. Fitcentrum navštevujú všetky vekové
kategórie, mimoriadny záujem je u žien v pokročilom veku, čo obec veľmi
teší. V rámci chodu fitcentra sú spracované viaceré nariadenia
schválené obecným zastupiteľstvom – otváracia doba, vnútorný poriadok,
poplatky za účasť, poplatky za poškodenie a pod. Správcom je obec Brusnica,
prevádzku fitcentra na základe dohody vykonáva Maroš Calko. Ohlas je
priaznivý a záujem na pomery obce veľký. Žiada sa zo strany obce
zabezpečiť vykurovanie, podať odborné vysvetlenia ku cvičeniu na
jednotlivých náradiach, zabezpečiť podanie občerstvenia (čaj, minerálka),
ale hlavne aby bolo možné sa po cvičení osprchovať. To všetko sú úlohy,
ktoré v prvom polroku 2010 chceme zabezpečiť, no záleží to hlavne od
finančných prostriedkov,“
informoval nás starosta Brusnice
Ján Šafranko.
Ďalšia pekne vybavená posilňovňa vyrástla koncom minulého roka v Nižnej
Olšave. Časť prostriedkov na jej zariadenie, 1 600,- €, získala obec
z Prešovského samosprávneho kraja, 2 250,- € investovala z obecnej
kasy. „Naším zámerom bolo vytvoriť vhodný priestor na
športovanie, resp. na zvyšovanie a udržiavanie kondície počas dlhých
zimných večerov, ale taktiež pri nepriaznivom počasí v priebehu celého
roka. Posilňovňa je vybavená multifunkčnou posilňovacou vežou,
cyklotrenažérom, orbitrekom-bežkárom, dvoma posilňovacími lavičkami,
ministepperom, posilňovacím kolieskom, sadami malých činiek, fitloptou,
točňou, posilňovačom paží, posilňovačom celého tela Super Slider a
švihadlami,“
zosumarizoval starosta Nižnej Olšavy Igor
Madzin. Fitcentrum je otvorené 6- krát v týždni (ženy a dievčatá –
pondelok, streda, piatok, muži a chlapci – utorok, štvrtok, sobota) dve
hodiny denne. „Chod je zabezpečený poverenou zodpovednou osobou
nad 18 rokov a to do času, kým nájdeme možnosti financovania zodpovednej
osoby. Predpokladáme a je to naším zámerom, že to bude v priebehu prvého
polroka 2010. Zriadenie i keď len malého fitcentra je finančne veľmi
náročné. To naše ešte stále nevyzerá celkom podľa našich predstáv,
chceli by sme ešte zrealizovať práce na hygienických a sociálnych
zariadeniach, predovšetkým zriadiť sprchy, WC, urobiť vodovodné rozvody a
dokončiť úpravy zvyšnej časti stien schodiska v dolnej časti budovy.
Zároveň je potrebné dovybaviť fitcentrum novými zariadeniami na cvičenie a
zrkadlami,“
doplnil I. Madzin. Záujem o cvičenie je veľký.
Za všetko hovorí skutočnosť, že posilňovňa v Nižnej Olšave je
využitá počas celého týždňa. Podľa našich informácií je obcí
v okrese Stropkov, kde v poslednom čase zriadili posilňovne, podstatne viac.
Zdá sa, že starostovia vychádzajú požiadavkám svojich voličov všemožne
v ústrety a snažia sa maximálne skvalitniť život v obci. Paradoxne
v Stropkove, kde je tradícia silových športov veľmi silná a kde vyrástlo
a stále pôsobí mnoho úspešných športovcov, sú podmienky pre rozvoj
kulturistiky, silového trojboja, fitnes, či len kondičného cvičenia
s činkami, úbohé. Pritom ide o celoročne, od poveternostných podmienok
nezávisle využiteľné športové zariadenie určené pre každého. Posun
k lepšiemu by mohol nastať začiatkom jari, kedy by sa malo v Stropkove
otvoriť kvalitne vybavené súkromné fitnescentrum.

obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter