Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Stropkove by mal byť bezdrôtový mestský rozhlas

<p>V mestských častiach Bokša a Sitníky majú problémy s mestským
rozhlasom. Poslanec Marián Bujdoš na zasadnutí mestského zastupiteľstva
upriamil pozornosť na fakt, že v Bokši smerom na obec Baňa nie je
vybudovaný mestský rozhlas pri nových rodinných domoch napriek tomu, že bol
už dávnejšie naplánovaný.</p>

<p>Vedúci odboru výstavby Ladislav Dubas však skonštatoval, že v tejto
časti mesta naplánovaný nebol, pretože domy sa začali budovať postupne a
čo sa týka inžinierskych sietí, prioritou boli NN sieť a plynovod.
<strong><em>„V súčasnosti riešime kanalizáciu a vodovod. Pri najbližšej
úprave rozpočtu zahrnieme do nákladov aj rozšírenie mestského rozhlasu
v tejto časti mesta,“</em></strong> informoval. Poslanec Róbert Fatľa
žiadal opravu mestského rozhlasu v mestskej časti Sitníky. Ako uviedol L.
Dubas, správu a údržbu mestského rozhlasu má na starosti Služba m. p.
Stropkov a do jej kompetencií spadá aj zabezpečenie jeho opráv a
funkčnosti. Ešte doplnil, že na najbližšej porade vedenia mestského úradu
bude zadaná úloha na sfunkčnenie mestského rozhlasu v častiach,
v ktorých nefunguje. <strong><em>„Do budúcnosti mesto plánuje
zabezpečenie funkcie mestského rozhlasu bezdrôtovým spôsobom. Toto
riešenie však bude prerokované pri najbližšej úprave
rozpočtu,“</em></strong> uzavrel.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter