V Stropkove bude koncertovať Komorný orchester a miešaný spevácky zbor NICOLAUS

<p>Miešaný spevácky
zbor a komorný orchester NICOLAUS bol založený v decembri roku
2004 v neveľkej dedine Kračkova, ktorá sa nachádza na juhovýchode Poľska
medzi Rzeszowom a Lańcotom. Na začiatku dirigent postavil cieľ, oživiť sv.
omše vo farskom kostole sv. Mikuláša v Kračkovej.

<p>Veľký zápal spevákov, ich obetavá práca v zbore, veľká zodpovednosť
za predvedenú interpretáciu a spevácke možnosti členov zboru dovolili
dirigentovi siahnuť na väčšie formy ako je pieseň. Preto zbor za krátky
čas naštudoval ambiciózny repertoár s cieľom dosiahnuť profesionálnu
umeleckú úroveň. Vďaka tomu sa zbor mohol zúčastniť veľkých hudobných
podujatí a súťaží.
Patria medzi ne štyri cykly koncertov v Laňcutskom Zámku určene pamiatke
smrti pápeža Jana Pavla II. Tieto koncerty boli prenášane aj poľskou
televíziou a poľským rozhlasom. Zároveň boli nahrané na troch CD
nosičoch. Zbor si veľmi cení umelecké turné po Taliansku v rokoch 2008,
2009 a 2011, koncerty v Bulharsku, Moldavsku, v Čechách, na Ukrajine a
v Poľsku v Rzeszowe a v Ležajsku.
Výborné recenzie a hodnotenia profesionálnych domácich a zahraničných
kritikov a ohlasy poslucháčov po každom koncerte kde zbor spieva, zaväzuje
zbor k jeho ďalšiemu rozvoju.
Dnes v zbore sa angažuje viac ako 90 osôb. V zbore a v orchestri dominuje
mládež, ktorá je fascinovaná sakrálnou hudbou.
Srdcom, hlavou i dušou zboru je jeho dirigent Zdislaw Magoň. Je to človek,
ktorý žije pre tento zbor. Udržať takéto veľké teleso a na takej vysokej
profesionálnej úrovni je veľmi hodné veľkého uznania.
Toto nádherné teleso si môžu Stropkovčania vypočuť v VII. ročníku
vianočných koncertov pod názvom: „Radujme sa“ v nedeľu 8. 1. 2012 na
sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole, ktorú budú sprevádzať
poľskými a slovenskými koledami. Po obede o 15.00 hod vystúpia
s vianočným koncertom v tom istom kostole, kde bude zaradený aj organový
koncert. Bude to fantastický záver Vianoc v Stropkove. Stropkov má dlhú
hudobnú tradíciu spomína to aj monografia o Stropkove, ale takýto koncert
ešte v Stropkove nebol a neviem kedy opäť bude. Tvrdím to preto, lebo
poznám ich repertoár a počul som ich ja a aj členovia zboru Karmel na
vystúpení. Okrem toho vypočul som si Schubertové omše v ich podaní. Ak by
som nebol navštívil tú dedinu tak im neuverím, že sú z dediny.
Odporúčam, aby nikto nepremeškal takúto príležitosť v Stropkove. Vopred
sa ospravedlňujem, že bude v kostole malo miesta, ale celé presbytérium
bude iba pre nich. Veď ich bude 100.
Na záver chcem vyjadriť dirigentovi Zbygniewovi Magońovi veľkú vďaku, že
prijal naše pozvanie. Verím, že naša osobná spolupráca sa iba začína.
Bolo by škoda to ukončiť jedným koncertom, keď sme to pripravovali už tri
roky.
Ing. Andrej Nábožný

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter