V stredu zasadajú poslanci

<p>Na 14. zasadnutí sa v stredu zídu stropkovskí poslanci. V rámci
rozsiahleho programu budú schvaľovať návrh na zmenu člena Komisie pre
služby, bývanie, sociálne veci a zdravotnú starostlivosť. Oboznámia sa so
správou hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách. O výsledkoch
hospodárenia mesta za uplynulý rok bude informovať vedúci finančného
odboru Ján Polák. Konateľ MŠK Tesla oboznámi poslancov s hospodárením
klubu za rok 2011. Schválením v pléne je podmienený aj predkladaný návrh
na prijatie kontokorentného úveru z komerčnej banky. V súvislosti
s presunom mestskej tržnice späť na námestie bude potrebné aj novelizovať
VZN o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach.
Rozsiahlym bodom programu budú prevody nehnuteľností v majetku mesta. Po
roku poslanci opätovne prerokujú aj výšku platu primátora Petra
Obrimčáka. Zasadnutie začína o 9.00 hod. vo veľkej sále kaštieľa.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter