Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V stredu budú rokovať poslanci

<p>V stredu 24. júna o 13.00 hod. sa v reprezentačnej sále Kaštieľa
uskutoční 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na programe bude
záverečný účet mesta Stropkov za rok 2014, návrh na zmenu rozpočtu pre
rok 2015, návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Stropkov, návrh
na voľbu riaditeľa Domu detí Božieho milosrdenstva, n.o. a
ďalšie témy.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter