Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Šandale otvorili prvú pestovateľskú pálenicu v okrese

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-10/44-palenica-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Minulý týždeň
uviedli do prevádzky prvú pestovateľskú pálenicu v stropkovskom okrese.
Budova bývalého pohostinstva a predajne potravín v Šandale prešla
rozsiahlou rekonštrukciou a po inštalácii moderného destilačného
zariadenia tam začali páliť kvalitné ovocné pálenky. Otvoreniu prevádzky
predchádzala viac ako ročná teoretická i praktická príprava jej majiteľa
Tomáša Dovičáka.</p>

<p><strong><em>„Myšlienka založenia pestovateľskej pálenice vznikla už
pred niekoľkými rokmi, no až v minulom roku sme na tom začali intenzívne
pracovať. Okrem zabezpečenia potrebného vybavenia bolo potrebné sa na tento
druh podnikania pripraviť aj teoreticky. Počas minulého leta som
v pestovateľskej pálenici v Jelšovciach pri Nitre absolvoval potrebný kurz
a získal certifikát. Na rad prišlo zháňanie vhodnej
technológie,“</em></strong> priblížil T. Dovičák. V súčasnosti je na
trhu viacero druhov destilačných zariadení, v Šandale získavali referencie
i rady odborníkov na tú najvhodnejšiu. Aj keď názory majstrov pálenia na
jednotlivé postupy i technológie sa rôznia, v tunajšej pálenici sa
rozhodli pre osvedčené zariadenie od českého výrobcu. <strong><em>„Ide
o technológiu, ktorá ako zdroj tepla využíva plyn. Kotol na kvas má
300 litrov, minimálny objem určený na pálenie je 100 litrov kvasu. Celý
proces pálenia trvá dva a pol až tri hodiny. V závislosti od kvality kvasu
sa z 300 litrov získa asi 30 litrov destilátu. Dôležitá je však dobrá
príprava kvasu,“</em></strong> zdôraznil T. Dovičák.<br>
V teoretickej príprave sa okrem legislatívy či pracovným postupom veľa
času venoval aj procesu prípravy kvasu. Ten je totiž základom dobrej
pálenky. Do kvasnej nádoby, z nerezu, prípadne potravinárskeho plastu,
treba preto dávať len prezreté nepoškodené ovocie. Kvas nie je dobré
dopĺňať vo viacerých vrstvách, pretože kvasenie nebude prebiehať
rovnomerne. Zachovať tiež treba stálu teplotu okolitého prostredia od 18 do
20 stupňov. <strong><em>„Ak je nekvalitný, je jedno, aká technológia
pálenia sa použije. Destilát určite nebude chutný. Dôležité je, aby bolo
ovocie prezreté a aby tam bolo minimálne množstvo zelených častí, teda
listov, konárov, stopiek a podobne. Pozor treba dávať aj pri jeho mletí, aby
nedochádzalo k rozdrveniu kôstok. Aj tu je viacero názorov – jedni
dávajú ovocie kvasiť aj s kôstkami, iní nie. Zástancovia hovoria, že
práve kôstky dávajú napríklad slivovici tú správnu
arómu.“</em></strong> Kvasenie prebieha 6 až 8 týždňov, aktuálne je
teda hlavná sezóna pálenia sliviek, nasledovať budú jablká či hrušky.
V zmysle slovenskej legislatívy je povolené páliť len destiláty z ovocia
mierneho pásma. <strong><em>„Výroba destilátov v domácich páleniciach je
zakázaná. Pestovateľské pálenice sú pod dohľadom Finančného
riaditeľstva. Naši zákazníci u nás dostanú vyskladňovací list,
v ktorom je uvedené, koľko a akého alkoholu im bolo vypálené, takisto
doklad o zaplatení spotrebnej dane. Výrobné obdobie pálenice je od
1. júla do 30. júna nasledujúceho roka. Za toto obdobie je možné pre
jednu domácnosť vypáliť 43 litrov 100%-ného alkoholu, resp. 86 litrov
50%-ného, 82 litrov 52%-ného, 79 litrov 54%-ného, atď. Okrem spotrebnej
dane platí zákazník po vypálení aj poplatok za naše
služby,“</em></strong> vymenoval majiteľ pálenice.<br>
V Šandale majú smelé plány. Bolo spomenuté, že v okrese ide o prvú
pestovateľskú pálenicu. Tá je určená len na pálenie alkoholu pre
zákazníkov, ktorí si kvas pripravia sami. Pálenica teda destiláty určené
na predaj koncovému zákazníkovi nevyrába. Časom by však chceli svoje
služby rozšíriť aj o malý ovocný liehovar, kde by produkovali vlastné
destiláty. K dispozícii majú pomerne rozsiahly slivkový sad, ktorý
plánujú postupne rekultivovať, doplniť nové odrody, prípadne vysadiť
ďalšie druhy ovocia. <strong><em>„To je však zatiaľ hudbou budúcnosti.
Aktuálne sa chceme zamerať na poskytovanie kvalitných služieb pálenice.
S domácimi destilátmi chceme ísť aj na súťaže. Keďže začíname, radi
necháme naše produkty ohodnotiť aj odborníkom,“</em></strong> uzavrel T.
Dovičák.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-10/44-palenica-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-10/44-palenica-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-10/44-palenica-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-10/44-palenica-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter