V rímsko-katolíckej farnosti zaznamenali viac krstov ako pohrebov

V minulom roku pokrstili v rímsko-katolíckej farnosti v Stropkove spolu
61 detí, z toho 23 chlapcov a 38 dievčat.

Priamo v Stropkove krstili 21 chlapcov a 38 dievčat, dvoch chlapcov
krstili na Bani. Len pre porovnanie – v roku 2007 zaznamenali 46 krstov.
V roku 2008 zoficiálnilo svoj zväzok cirkevným sobášom 23 párov,
z toho 20 párov v Stropkove, 2 páry na Bani a 1 pár v Chotči.
„Snúbenci, ktorí chcú prijať sviatosť manželstva, je
potrebné, aby prišli na farský úrad a spísali sobášnu zápisnicu
najneskôr tri mesiace pred sobášom. Keďže mnohí mladí pracujú mimo
vlasti a ťažko im určiť termíny predmanželských náuk, preto nech
potrebné náuky absolvujú hoci aj rok pred sobášom. Šesť náuk
o manželskom a rodičovskom živote je s Mgr. Potomovou a štyri náuky
(vierouka, mravouka, sviatosti a liturgia) sú s kňazmi. Stalo sa aj to, že
niektorí mladí neboli súci prijať sviatosť manželstva a to pre ich
liberálny nekresťanský pohľad na sviatosť manželstva. Chráňme sa
hriechov pred manželstvom, lebo hriech plodí len ovocie
hriechu,“
uviedol dekan rímsko-katolíckej farnosti
v Stropkove Ján Švec Bilý. V minulom roku pochovali duchovní
v najväčšej stropkovskej farnosti 56 ľudí, z toho 29 mužov a
27 žien, priemerný vek zosnulých mužov bol 69 rokov, priemerný vek žien
74 rokov. „Najčastejšou príčinou smrti bola choroba srdca a
mozgové príhody, druhou najčastejšou príčinou smrti boli zhubné nádory.
Aj v tomto roku sme zaznamenali 16 prípadov, keď ľudia odchádzali bez
pomoci sviatosti chorých – nezaopatrení. Nebojme sa zavolať kňaza, že
chorý sa naľaká, pretože pred nami je večnosť! Berme vážne slová Pána
Ježiša – Bedlite, lebo neviete hodinu, ktorú príde Pán,“

apeluje na veriacich J. Švec Bilý. Stropkovská rímsko-katolícka farnosť
má v súčasnosti vyše 7 000 katolíkov.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter