Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V rímsko-katolíckej farnosti zaznamenali viac krstov ako pohrebov

V minulom roku pokrstili v rímsko-katolíckej farnosti v Stropkove spolu
61 detí, z toho 23 chlapcov a 38 dievčat.

Priamo v Stropkove krstili 21 chlapcov a 38 dievčat, dvoch chlapcov
krstili na Bani. Len pre porovnanie – v roku 2007 zaznamenali 46 krstov.
V roku 2008 zoficiálnilo svoj zväzok cirkevným sobášom 23 párov,
z toho 20 párov v Stropkove, 2 páry na Bani a 1 pár v Chotči.
„Snúbenci, ktorí chcú prijať sviatosť manželstva, je
potrebné, aby prišli na farský úrad a spísali sobášnu zápisnicu
najneskôr tri mesiace pred sobášom. Keďže mnohí mladí pracujú mimo
vlasti a ťažko im určiť termíny predmanželských náuk, preto nech
potrebné náuky absolvujú hoci aj rok pred sobášom. Šesť náuk
o manželskom a rodičovskom živote je s Mgr. Potomovou a štyri náuky
(vierouka, mravouka, sviatosti a liturgia) sú s kňazmi. Stalo sa aj to, že
niektorí mladí neboli súci prijať sviatosť manželstva a to pre ich
liberálny nekresťanský pohľad na sviatosť manželstva. Chráňme sa
hriechov pred manželstvom, lebo hriech plodí len ovocie
hriechu,“
uviedol dekan rímsko-katolíckej farnosti
v Stropkove Ján Švec Bilý. V minulom roku pochovali duchovní
v najväčšej stropkovskej farnosti 56 ľudí, z toho 29 mužov a
27 žien, priemerný vek zosnulých mužov bol 69 rokov, priemerný vek žien
74 rokov. „Najčastejšou príčinou smrti bola choroba srdca a
mozgové príhody, druhou najčastejšou príčinou smrti boli zhubné nádory.
Aj v tomto roku sme zaznamenali 16 prípadov, keď ľudia odchádzali bez
pomoci sviatosti chorých – nezaopatrení. Nebojme sa zavolať kňaza, že
chorý sa naľaká, pretože pred nami je večnosť! Berme vážne slová Pána
Ježiša – Bedlite, lebo neviete hodinu, ktorú príde Pán,“

apeluje na veriacich J. Švec Bilý. Stropkovská rímsko-katolícka farnosť
má v súčasnosti vyše 7 000 katolíkov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter