V priebehu niekoľkých mesiacov sa spor okolo korunkovských lesov môže výrazne posunúť vpred

Kolektív tvorcov relácie Reportéri vysielanej v Slovenskej televízii sa
v uplynulých dňoch zameral na vyše desať rokov starú kauzu lesov
v Korunkovej.

Reportáž by mala byť odvysielaná už tento utorok (19. 2. 2008) večer.
Pripomeňme, že v celoslovenských médiách viackrát prezentovaný prípad
sa týka asi 650 hektárov pôdy, ktorých vlastníctvo v roku
1996 notárskym osvedčením deklaroval MUDr. Anton O., lekár z Čaklova pri
Vranove nad Topľou a brat, v minulosti známeho politika, Viliama O.
„Kauza lesov v Korunkovej vznikla koncom roka 1996. Notárskym
úradom vo Veľkých Kapušanoch bolo vydané osvedčenie o vydržaní
vlastníctva veľkej výmery pozemkov v Korunkovej pre MUDr. Antona O. Ten pred
notárom vyhlásil, že je vlastníkom pôdy v hodnote 75 mil. korún a
odkázali mu ju jeho starí rodičia. Jednalo sa o pôdu neznámych
vlastníkov, ktorú spravoval Slovenský pozemkový fond,“

priblížil JUDr. Ambróz Motyka, ktorý v dvoch občiansko-právnych sporoch
zastupuje pozemkové spoločenstvo v Korunkovej a potomkov bývalých
vlastníkov časti inkriminovaných pozemkov – maďarského rodu
Petróczyovcov. Pozemkové spoločenstvo a drobní spoluvlastníci žiadajú
prinavrátenie pozemkov späť. Dediči rodu Petróczyovcov napadli kúpnu
zmluvu o predaji podielov, ktorú dnes už nebohý priamy potomok rodu uzavrel
s Antonom O. Ten si totiž okrem notárskeho osvedčenia veľkej časti parciel
ich menšiu časť aj kúpil, avšak do dnešného dňa zaplatil len tretinu
dohodnutej kúpnej ceny. V ďalšom spore žaluje Antona O. štát a žiada,
aby súd určil, že majetkové podiely po maďarskej šľachte prešli
v minulosti na štát. V tomto spore už Okresný súd v Starej Ľubovni
ešte v roku 2006 rozhodol v prospech žalobcu (Slovenskej republiky),
rozsudok však nie je právoplatný, keďže Anton O. sa proti nemu odvolal na
Krajský súd v Prešove. „Výsledok konania, v ktorom sa sporí
pozemkové spoločenstvo v Korunkovej s Antonom O. bude záležať od
výsledku sporu, o ktorom už rozhodol súd v S. Ľubovni. Rovnako je to aj
v spore dedičov lesov, ktorý sa týka predaja majetkových
podielov,“
vysvetlil A. Motyka. Okrem občianskoprávnych sporov
sa v kauze korunkovských lesov vedie aj trestné konanie. Anton O. je
obvinený z trestného činu podvodu, ktorý spáchal tým, že pred notárom
vyhlásil, že je vlastníkom pôdy a podľa prokurátora sa takýmto spôsobom
chcel úmyselne obohatiť na úkor iných. V tomto procese rozhodol senát
Špeciálneho súdu v júni 2006 a obvineného uznal vinným. Senát ho
odsúdil na sedem rokov väzenia. Aj proti tomuto rozsudku sa Anton O. odvolal a
konečný verdikt v tomto spore vynesie až Najvyšší súd SR. Podľa A.
Motyku by mohlo právoplatné rozhodnutie v trestnej veci významným spôsobom
urýchliť rozhodnutia súdov v občianskoprávnych sporoch. Aj dnes je však
ťažké povedať, kedy by sa mohli spomínané kauzy uzavrieť.
„Keď sa lesom v Korunkovej venovali niekedy v roku 1997 na
Markíze, pýtali sa ma, kedy predpokladám ukončenie kauzy. Vtedy som povedal,
že to bude zrejme veľmi dlho, nepredpokladal som však, že až desať rokov.
Ale myslím si, že dnes sme už oveľa ďalej, lebo rozhodnutia vo veci
trestnoprávnej a takisto aj v občianskoprávnom spore štátu s Antonom O.
sú na spadnutie. V horizonte niekoľkých mesiacov by na Najvyššom súde
mohlo padnúť rozhodnutie o odvolaní Antona O. proti rozsudku Špeciálneho
súdu v trestnej kauze. Toto bude veľmi dôležitý signál pre ďalší
vývoj občianskoprávnych káuz, pretože ak sa preukáže, že jeho konanie
bolo trestným činom, súdy v civilných veciach musia tento fakt akceptovať.
Celé to trvá dlho najmä kvôli rôznym námietkam zaujatosti, odvolaniam a
sťažnostiam Antona O. a častým zmenám jeho právnych
zástupcov,“
uviedol A. Motyka. Dodal, že v prípade
vyriešenia sporov sa inkriminované pozemky vrátia štátu, časť z nich
pozemkovému spoločenstvu a drobným vlastníkom. Tí budú následne môcť
požiadať Lesy Slovenskej republiky š.p. o hospodárenie na nich a takisto
povolenie na ťažbu, či zriadenie poľovného revíru. Keďže Antonovi O.
štát napriek preukázaniu listom vlastníctva hospodárenie v lesoch
nepovolil, za vyše 10 rokov z nich podľa A. Motyku nemal prakticky žiaden
profit.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter