Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Prešovskom kraji sa rodí viac detí ako zomiera ľudí a viac osôb sa vysťahuje ako prisťahuje

Na území Prešovského kraja ku koncu roku 2018 žilo 825 022
obyvateľov, z toho 50,5 % žien. Počet obyvateľov v kraji oproti roku
2017 vzrástol o 1 196 osôb, pričom celkový prírastok obyvateľstva
zaznamenalo 8 okresov. K úbytku obyvateľov došlo v 5 okresoch, a to
v Humennom, Snine, Svidníku, Medzilaborciach a Stropkove.

V roku 2018 sa v kraji narodilo 9 792 živých detí (5 008 chlapcov a
4 784 dievčat). Oproti roku 2017 je to pokles o 127 detí. V rámci
okresov Prešovského kraja sa najviac živých detí v prepočte na 1 000
obyvateľov narodilo v okresoch Sabinov (16,4), Kežmarok (15,9) a Stará
Ľubovňa (14,2). Najnižšie hodnoty pôrodnosti boli zaznamenané v okresoch
Humenné (8,0), Snina (8,0), Medzilaborce (8,9) a Svidník (9,5). Ide o okresy,
ktoré sa zároveň vyznačujú vysokou mierou emigrácie obyvateľstva.
V priebehu uplynulého roka v kraji zomrelo 7 137 osôb, z toho 3 729
mužov a 3 408 žien. Najviac osôb v prepočte na 1 000 obyvateľov
stredného stavu zomrelo v okresoch Medzilaborce (14,3) a Snina (11,1).
Najnižšie hodnoty úmrtnosti sú typické pre okresy s najmladšou vekovou
štruktúrou a vysokou pôrodnosťou, konkrétne Stará Ľubovňa (7,4), Sabinov
(7,5) a Kežmarok (7,8).
Prešovský kraj zaznamenáva dlhodobo v rámci Slovenskej republiky
najvyšší prirodzený prírastok, no napriek tomu nedokáže kompenzovať
straty z migračného úbytku. Migráciou obyvateľstva sa v roku
2018 znížil počet obyvateľov v kraji o 1 459, keď sa spolu
prisťahovalo 3 003 osôb a vysťahovalo 4 462 osôb, čo je najvyšší
počet vysťahovaných za posledných 20 rokov. Najväčšie migračné straty
zaznamenali okresy Humenné (úbytok 288 osôb) a Stará Ľubovňa (úbytok
262 osôb). V roku 2018 migračne ziskový bol len jeden okres, a to Prešov,
v ktorom migráciou pribudlo 164 osôb.
Ku koncu roku 2018 mal okres Stropkov 20 622 obyvateľov, z nich bolo 50,2 %
žien. V okrese sa narodilo 234 živých detí (o 26 viac ako v roku 2017)
a zomrelo 180 osôb (o 10 menej ako v roku 2017). Migráciou obyvateľstva
sa znížil počet obyvateľov v okrese o 55, keď sa spolu prisťahovalo
186 osôb a vysťahovalo 241 osôb. Počet obyvateľov v okrese Stropkov
oproti roku 2017 klesol o 1 obyvateľa.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter