V Potokoch začali s rekonštrukciou dreveného kostolíka

2. februára začal Gréckokatolícky farský úrad Stročín
s rekonštrukciou jediného dreveného kostolíka v okrese Stropkov, ktorý sa
nachádza v Potokoch.

Na obnovu interiéru, exteriéru i okolia chrámu sv. Paraskevy získala
stročínska farnosť z Nadácie VÚB banky prostriedky v objeme 83 tis. eur
(2,5 mil. Sk). Kompletná rekonštrukcia chrámu z roku 1773 ráta
s rozpočtom až 182 tis. eur (5,5 mil. Sk). „Ak sa nám
podarí získať zvyšné prostriedky, podľa predbežných plánov bude
rekonštrukcia ukončená už v tomto roku. V súčasnosti čakáme na
odpoveď z Ministerstva kultúry, kde sme požiadali o dotáciu v rámci
projektu Obnovme si svoj dom. Oslovení sú aj ďalší možní darcovia, ktorí
by mohli finančne pomôcť. V rámci rekonštrukcie bude kompletne obnovený
celý chrám, blízka zvonica a kamenné oplotenie areálu kostolíka. Treba si
uvedomiť, že ide o rozsiahlu rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky a
všetky zásahy musia byť odobrené Pamiatkovým úradom SR. Ak by som to mal
povedať so zveličením, za tieto peniaze by sa v tejto dedinke dali postaviť
aj dva nové chrámy. Ale hodnota tohto dreveného kostolíka je samozrejme
nevyčísliteľná a už aj preto, že je jediná v okrese Stropkov má pre
región nesmierny význam a jeho zachovanie je veľmi
dôležité,“
zhrnul správca stročínskej farnosti Mikuláš
Tatár. Priznal však, že je trochu v rozpakoch, pretože aj napriek
kultúrnej hodnote tejto jedinečnej pamiatky sa predstavitelia stropkovského
okresu príliš neangažujú v jej záchrane.
Rekonštrukčné práce sa od začiatku zamerali na statické zabezpečenie
chrámu. Spodné trámy stavby budú vymenené za nové a postupne sa bude
pokračovať až k veži. Na stave chrámu sa nepriaznivo podpísali obe
svetové vojny. Dodnes sa na vchodových dverách i na vnútornej strane
chrámu nachádzajú stopy po črepinách. Po prvej sa dokonca uvažovalo
o jeho zbúraní, keďže bol značne poškodený a oprava si vyžadovala
nemálo prostriedkov. Kostolík však bol napokon sčasti rekonštruovaný.
Prvou a zatiaľ poslednou rozsiahlejšou rekonštrukciou prešiel až po druhej
sv. vojne, v rokoch 1956-57, teda po 184 rokoch od dokončenia. Obnova,
podľa M. Tatára skôr záchrana, bola vtedy zameraná hlavne na opravu
strednej veže, ktorá sa úplne prepadla nad priestorom lode a babinca. Po
prebiehajúcej rekonštrukcii bude kostolík slúžiť na vykonávanie
bohoslužieb na dlhé obdobie. Nová šindľová strecha by mala podľa
dodávateľa vydržať minimálne 30 rokov. „Všetko však
záleží od rôznych faktorov. Zoberme si napríklad, že v dávnej minulosti
dreveným chrámom neškodili dnešné kyslé dažde i veľké výkyvy
počasia. Drevo je drevo a pri rôznych podmienkach sa správa
inak.“

Obnovu drevených chrámov treba podľa M. Tatára vnímať aj ako veľkú
službu ďalším generáciám. Pretože kým v minulosti stavali takéto
chrámy naši chudobní predkovia, dnes je situácia úplne iná.
„Použijem slová otca arcibiskupa, ktorý povedal, že drevený
chrám bol v minulosti prejavom chudoby, naproti tomu dnes sú tieto chrámy
prejavom bohatstva našej kultúry a jednak bohatstva gréckokatolíckej cirkvi.
Je potrebné, aby to tak vnímala aj široká verejnosť, ktorá môže pri ich
obnove istým spôsobom pomôcť. Je potrebné aby sme naše kultúrne bohatstvo
zveľaďovali a zachovali pre ďalšie generácie.“

-np-

Drevený gréckokatolícky chrám z roku 1773 je zasvätený svätej
Paraskeve. Svojou architektúrou i postavením tvorí dominantu obce Potoky. Je
to trojpriestorová zrubová stavba s presbytériom, loďou a babincom.
Samotná stavba i interiér sú z barokového obdobia. Steny chrámu boli
pomaľované, no do súčasných čias sa iba čiastočne zachovala drapéria.
Ostatná maľba je beznádejne zničená. Maľba v rokokových kartušiach
obsahovala scény zo Starého a Nového zákona. Najvýraznejšou časťou
interiéru je ikonostas a oltár, ktoré sú datované do roku 1773. Ikonostas
bol v roku 2000 demontovaný a prevezený do reštaurátorského ateliéru
v Levoči. Práce na jeho reštaurácii boli ukončené v roku 2007.

Trojdielnosť chrámu je zdôraznená v konfigurácii strechy
zväčšujúcimi sa barokovými cibuľovými vežičkami. Na každej z nich sú
ručne kované železné kríže.

Severozápadne od chrámu stojí drevená zvonica. Je to mohutná stavba
osadená na nízkom základe a má obdĺžnikový tvar. Vo zvonici sú zavesené
tri zvony, jeden je z roku 1839. Podľa rekviračného zoznamu z roku
1915 boli pôvodné tri zvony nezistenej hmotnosti a roka uliatia umiestnené
vo veži samotného chrámu.

*Areál chrámu vrátane zvonice je obohnaný hradbou z lámaného kameňa, cez
ktorú k nemu vedie jeden vchod – bránka. Tá bola pôvodne pokrytá
dreveným šindľom.
-mt-

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter