Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V pondelok zvolia nového kontrolóra

Na pondelok ráno zvolal primátor mesta v poradí 23. zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Predsedovia komisií pracujúcich pri MsZ predložia
správy o ich činnosti za uplynulý rok.

Poslanci sa takisto oboznámia so správou o predložených projektoch a
grantoch mesta za roky 2008 a 2009. Prejednávané budú aj návrhy na prevody
nehnuteľností vo vlastníctve mesta. Očakávaným bodom bude prezentácia
zámeru výstavby závodu na materiálové zhodnocovanie pneumatík pyrolýzou,
s ktorým vystúpi zástupca spoločnosti KFŠ Delta s.r.o. z Bardejova.
V závere by mala prísť na rad tajná voľba kontrolóra mesta. Túto funkciu
by mal v nasledujúcich šiestich rokoch vykonávať jeden z pätice
prihlásených kandidátov. O dôveru poslancov sa budú uchádzať Ing. Jana
Soóšová, Bc. Peter Lehocký, Jozef Hricišin, Ing. Paula Čurová a Anton
Šteger.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter