Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V piatok zasadajú poslanci

<p>Po dvoch mimoriadnych zasadnutiach sa v piatok o 9.00 hod. stretnú na
13. riadnom rokovaní stropkovskí poslanci. V úvode sa oboznámia so
správou o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky mesta. Správu
o bezpečnostnej situácii na území Stropkova za uplynulý rok prednesie
náčelník Mestskej polície Jozef Potoma.

<p>O aktivitách samosprávy v oblasti prípravy a realizácie europrojektov
poinformuje poslancov vedúci odboru regionálneho rozvoja MsÚ Michal Polák.
Schvaľovaná bude aj druhá úprava mestského rozpočtu. Štatutári podnikov
a obchodných spoločností zriadených mestom podajú informácie o ich
hospodárení za rok 2011. Poslanci sa oboznámia aj s prípravami na
18. ročník stropkovského jarmoku. Na schválenie sú pripravené aj návrhy
na prevody nehnuteľností z majetku mesta Stropkov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter