Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V piatok rokujú poslanci

30. apríla sa vo veľkej sále kaštieľa stretnú na 33. zasadnutí
poslanci mestského zastupiteľstva. So správou o bezpečnostnej situácii
v meste Stropkov za druhý polrok 2009 ich oboznámi náčelník Mestskej
polície Jozef Potoma. Záverečný účet mesta za uplynulý rok prednesie
vedúci Odboru financií MsÚ Ján Polák. Prejednávaná bude aj prvá
tohtoročná úprava mestského rozpočtu. O činnostiach jednotlivých
komisií MsZ za uplynulý rok budú informovať ich predsedovia. Štatutári
mestských podnikov a organizácii zriadených mestom predložia správy o ich
hospodárení. Prípravu a realizáciu schválených projektov z grantov EÚ
priblíži Michal Polák z Odboru výstavby MsÚ. Poslanci sa dozvedia aj
informácie o príprave 16. ročníka Stropkovského jarmoku.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter