Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Oľšavke posvätili pravoslávny chrám

<p>V nedeľu 6.mája
prežívali pravoslávni veriaci obce Oľšavka s duchovným správcom PCO
prot. Mgr. Andrejom želizňákom radostný a veľký sviatok, pretože v tento
deň oslavovali posviacku pravoslávneho chrámu zasväteného k Roždestvu
Presvjatoj Bohorodicy po vonkajšej oprave a rozpiske Ikon.

<p>Za pekného počasia v prekrásnom chráme sme privítali veriacich
z okolitých obci a hlavne Vysokopreosvieteného Vladyku Jána, arcibiskupa
Prešovského a Slovenska s jeho sprievodom, arcidekana pre okres Svidník a
Stropkov prot. Mgr. Jána Soviča a ostatných prítomných pravoslávnych
duchovných a diakonov. Samotné slávnostné privítanie Vladyku Jána sa
nieslo v tradičnom duchu – uvítacou básničkou, odovzdaním kvetov,
následným krátkym príhovorom starostu obce a konečným staroslovianskym
privítaním za kurátorský zbor a pravoslávnych veriacich obce chlebom a
soľou. Tomu ešte predchádzala posviacka nového pravoslávneho dreveného
kríža pred chrámom. V ďalšej časti nasledovalo posviacka pravoslávneho
chrámu a jeho ikon, ktorú vykonal Vysokopreosvietený Vladyka Ján a
prítomní pravoslávni duchovní.
Pri tejto príležitosti za celoživotnú duchovnú pastiersku činnosť pre
pravoslávnu cirkev bol Vysokopreosvieteným Vladykom Jánom ocenený duchovný
správca PCO Oľšavka Mgr. Andrej želizňák titulom Mitr. Prot., za čo
z jeho strany nasledovalo úprimné poďakovanie.
Archierejská sv. liturgia sa taktiež niesla v sviatočnej atmosfére, ku
ktorej prispel aj svojou poučnou kázňou Prot. Mgr. Tomáš Paranič, správca
PCO v Brusnici a krásnym duchovným spevom počas celej liturgie Pravoslávny
spevácky zbor pri chráme svätej Trojice vo Svidníku.
Po archierejskej sv. liturgii bolo zo strany Vladyku Jána odovzdané písomné
ocenenia (hramotu) za prínos pre pravoslávnu cirkevnú obec v Oľšavke a
dostal ho duchovný správca PCO Oľšavka Mitr. Prot.Mgr. Andrej želizňák,
druhé ocenenie dostal kurátorsky zbor pri PCO Oľšavka, tretie ocenenie
dostali Pravoslávni veriaci s PCO Oľšavka a posledné rodina Pašeňová,
ktorá, dá sa povedať, že najväčšou mierou po každej stránke prispela
k znovuobnove pravoslávneho chrámu v Oľšavke.
Poďakovanie a vďaka patrí aj ostatným veriacim, sponzorom, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali pri obnove a oprave chrámu a rozpiske Ikon a
medzi nimi určite aj ženičke s Ukrajiny, ktorá vykonala rozpis ikon, ktorá
sa však žiaľbohu nemohla zúčastniť tejto posviacky.
Za radostný a duchovný priebeh posviacky a dosiahnutie obnovy chrámu a
rozpiske ikon patrí však predovšetkým Trojedinému Bohu, že dal silu a
vytrvalosť všetkým.
Pekné počasie využili domáci organizátori posviacky na menšie
občerstvenie a pohostenie pre všetkých účastníkov akcie, ktoré potom
pokračovalo slávnostným obedom v miestnom Kultúrnom dome pre Vladyku Jána,
zúčastnených duchovných a pozvaných hostí.
Ján Biroš

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter