Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

V okrese Stropkov zistili deväť prípadov žltačky typu A

Minulý týždeň sa uskutočnilo pracovné stretnutie odborníkov
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
s riaditeľmi materských, základných a stredných škôl v okrese Stropkov.
Hlavnou témou porady bola situácia vo výskyte akútnych respiračných
ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení a žltačky v okresoch
Stropkov a Svidník. Regionálna hygienička MUDr. Ingrid Babinská zároveň
informovala riaditeľov školských a predškolských zariadení o opatreniach
smerujúcich k zabráneniu šírenia týchto prenosných ochorení.

„Od júna, kedy Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila
pandémiu chrípky typu H1N1, platí pre riaditeľov všetkých školských a
predškolských zariadení povinnosť každý týždeň hlásiť chorobnosť na
školách. V prípade prudkého nárastu absencií v súvislosti s akútnymi
respiračnými ochoreniami, chrípkou a chrípke podobnými ochoreniami treba
tento nárast hlásiť ihneď na príslušný Regionálny úrad verejného
zdravotníctva, “
uviedla regionálna hygienička a vymenovala
ďalšie opatrenia. „Za prvoradé považujeme prísne
dodržiavanie osobnej hygieny počas vyučovacieho procesu, to znamená časté
umývanie rúk mydlom. V spolupráci so zákonnými zástupcami žiakov by mal
riaditeľ školy zabezpečiť, aby každý žiak mal v škole osobný
hygienický balíček, ktorý obsahuje vlastné mydlo, uterák a hygienické
vreckovky. Po každej vyučovacej hodine by sa mali vetrať triedy, na školách
je potrebné dodržiavať hygienicko-sanitačný režim. To znamená všetky
chodby a triedy zmývať na mokro, minimálne raz týždenne vydezinfikovať
všetky veľké plochy. Tieto opatrenia sa vzťahujú na všetky ochorenia
infekčného pôvodu. Ďalším krokom je respiračná hygiena. Chorý človek
by mal zásadne kašľať a kýchať do hygienickej vreckovky a tú následne
zahodiť. Keď kašle a kýcha do priestoru, vystavuje riziku nákazy veľké
množstvo ľudí. V prípade, že nemá hygienické vreckovky, nemal by
kašľať a kýchať do rúk, ale radšej do ramena. Pretože keď si hneď
neumyje ruky a chytá do nich rôzne predmety, kľučky, roznáša infekciu
ďalej. K chorému by sa zdravý človek nemal priveľmi približovať,
taktiež neodporúčame navštevovať domácnosti, kde niekto ochorel napríklad
na chrípku alebo chrípke podobné ochorenie.“
MUDr. Babinská
informovala riaditeľov školských a predškolských zariadení aj o výskyte
žltačky. „V okrese Stropkov sme zaznamenali deväť prípadov
hepatitídy typu A, z toho sedem prípadov v samotnom meste Stropkov. Medzi
nakazenými sú prevažne rómske deti.“
Na otázku, ako RÚVZ
postupuje v prípade výskytu tohto infekčného ochorenia, zareagovala:
„Vždy ideme do ohniska nákazy, zisťujeme všetky kontakty a
všetky osoby, ktoré sú podozrivé z nákazy. Tie, ktoré boli v kontakte
s chorou osobou, majú nariadený lekársky dohľad, ktorého súčasťou je aj
očkovanie proti žltačke typu A. Pacienti, u ktorých už žltačka prepukla
sa neočkujú a sú hospitalizovaní na infekčnom
oddelení.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter