Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V okrese Stropkov klesol počet obyvateľov, dôvodom je migrácia

Ku koncu roku 2017 mal okres Stropkov 20 623 obyvateľov. V okrese sa
narodilo 208 detí, čo je o 11 menej ako v roku 2016 a zomrelo 190 osôb,
čo je o osem viac ako v roku 2016.

Migráciou obyvateľstva sa znížil počet obyvateľov v okrese
o 39. Spolu sa prisťahovalo 157 osôb a vysťahovalo sa 196 osôb. Počet
obyvateľov v okrese Stropkov oproti roku 2016 klesol o 21 obyvateľov.
Na území Prešovského kraja ku koncu roku 2017 žilo 823 826 obyvateľov,
čo tvorí približne 15% z celkového počtu obyvateľov SR. Ich počet oproti
roku 2016 vzrástol o 1 516 obyvateľov. Podiel žien z celkového počtu
obyvateľov kraja predstavoval 50,6%.
V roku 2017 sa v kraji narodilo 9 919 detí. Oproti roku 2016 je to nárast
o 58 detí.
Najviac detí sa narodilo v okresoch Kežmarok, Sabinov, Stará Ľubovňa.
Najnižšie hodnoty pôrodnosti boli zaznamenané v okresoch Snina,
Medzilaborce a Humenné, ktoré sa vyznačujú vysokou mierou migrácie
obyvateľstva.
V priebehu sledovaného roka zomrelo 6 880 osôb z toho viac mužov ako
žien. Najnižšie hodnoty úmrtnosti sú typické pre okresy s najmladšou
vekovou štruktúrou a vysokou pôrodnosťou, konkrétne Stará Ľubovňa,
Kežmarok a Sabinov.
Prešovský kraj zaznamenáva dlhodobo v rámci Slovenskej republiky
najvyšší prirodzený prírastok, no napriek tomu nedokáže kompenzovať
straty migračného úbytku. Migráciou obyvateľstva sa v roku 2017 znížil
počet obyvateľov v kraji o 1 523. Najväčšie migračné straty boli
zaznamenané v okresoch Vranov nad Topľou a Bardejov, čo je najviac za
posledných desať rokov. V roku 2017 boli migračne ziskové len dva okresy a
to Prešov a Levoča.
Ilustračné foto – autor Ján Zuber

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter