Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V okrese je päť chránených stromov, miňovskú lipu zotnú

obrazekNa Slovensku je vyše
500 chránených stromov a ich skupín vrátane stromoradí, čo predstavuje
viac ako 1300 jednotlivých stromov zastúpených 70 druhmi pôvodných a
nepôvodných drevín. Aj stropkovský okres sa môže pýšiť spoločensky
cennými chránenými stromami.

Päť líp malolistých rastúcich pri gréckokatolíckych chrámoch
v Miňovciach, Brezničke, Veľkrope a Suchej je zaradených do zoznamu
kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne a esteticky mimoriadne
významných stromov a sú považované za chránené objekty. Chránenými
stromami boli v minulosti aj dve lipy rastúce vo Vladiči, ale kvôli zlému
stavu zo zoznamu vypadli. Podobný osud čaká aj lipu v Miňovciach, ktorú
kvôli veľkej pukline v kmeni plánujú zrezať. „Chránené
stromy musia v súlade s vyhláškou spĺňať určité parametre ako hrúbku,
zdravotný stav či estetické kritériá. Treba povedať, že našich päť
stromov nespĺňa všetky stanovené kritériá, hlavne hrúbkové. Ich
zaradenie do zoznamu je dedičstvo ešte z roku 1990, keď boli chránené
stromy vyhlásené v bývalom svidníckom okrese a vlastne tieto naše lipy
prešli zo starého zoznamu,“
vysvetlil Richard Baško
z Obvodného úradu životného prostredia v Stropkove. Revízie líp sa
vykonávajú pravidelne, každých 5 rokov. Všetky sú v dobrom stave a ich
vek sa odhaduje na viac ako 200 rokov. Výnimkou je už spomínaná lipa
v Miňovciach, ktorej stav sa od poslednej revízie zmenil. „Pred
niekoľkými rokmi bola naša lipa vyhodnotená v súťaži ako piata
najkrajšia na Slovensku. Jej stav je však veľmi zlý, vnútri je prehnitá a
hrozí, že spadne na cintorín alebo blízky gréckokatolícky chrám. Preto
sme aj požiadali o vyradenie zo zoznamu chránených stromov a výrub.
Pretože ak by spadla, kto by znášal náklady? Uvažovalo sa aj s kmeňovou
výplňou, ale to by nebolo definitívne riešenie. Keď je búrka, len tŕpnem,
aby nespadla. Máme povolenie na výrub a chceli sme to stihnúť do konca
apríla, teda mimo vegetačného obdobia. Nestihli sme to, takže urobíme tak
až v najbližšom možnom termíne. Samozrejme, že nás to mrzí, ale musíme
to kvôli bezpečnosti urobiť,“
priblížil rozhodnutie obce
o výrube starosta Miňoviec Ľubomír Kapa.
Na chránené stromy sa vzťahuje zvláštny režim ochrany. Akékoľvek
ošetrenie, aplikácia chemickej ochrany proti škodcom či orez stromu je
podmienené povolením príslušného úradu životného prostredia.
„Do súčasného zoznamu môžu pribudnúť aj ďalšie stromy,
ktoré však musia spĺňať požadované kritériá. Návrh pritom môže dať
ktokoľvek,“
doplnil R. Baško.
Na Slovensku sa ochrane starých stromov začala venovať veľká pozornosť
najmä v druhej polovici 20. storočia, kedy bolo zaevidovaných najviac
významných stromov. Prvý zákon o štátnej ochrane prírody, podľa
ktorého mohli byť významné stromy a ich skupiny vyhlásené za chránený
prírodný výtvor alebo chránenú prírodnú pamiatku bol prijatý Slovenskou
národnou radou v októbri 1955.

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter