Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V okolí sanktuária boli objavené fragmenty keramiky i kostrové hroby

V okolí nášho
sanktuária prebieha sondážny archeologický výskum, ktorý bol vyvolaný
zámerom odvlhčenia kostola. Cieľom výskumu je overiť prítomnosť a hĺbku
pochovávania.

„V dvoch sondách sme zachytili kostrové hroby v hĺbke cca
160 cm. Hroby sú bez datovateľných sprievodných nálezov a sú orientované
hlavou na západ. V oboch prípadoch sme odkryli iba nohy, pričom horná
časť tela pokračuje mimo plochu sond,“
uviedol vedúci
výskumu Mário Comisso.
Počas výskumu sa však našli fragmenty keramiky z mladšieho a staršieho
novoveku zo zásypu hrobov a z vrstvy planírky nad úrovňou pôvodného
terénu, ktorý bol južne a severne od kostola o cca 80 cm nižšie ako dnes.
„Okrem hrobov sme v nevyhnutnom rozsahu odkryli vstup do krypty
z južnej strany kostola, ktorý bol naposledy viditeľný pred cca 20 rokmi.
V poslednej sonde, z východnej strany kostola, sa podarilo zdokumentovať
rozšírené základy kostola a úroveň sterilného (geologického)
podložia,“
dodal M. Comisso.
V súčasnosti sa čaká na určenie podmienok zo strany Krajského
pamiatkového úradu na pokračovanie výskumu v druhej etape, počas
stavebných prác.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter