Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V novom DSS vytvoria desať pracovných miest

<p>S viac ako ročným meškaním čoskoro uvedú do prevádzky
zrekonštruovaný Domov sociálnej starostlivosti v areáli stropkovskej
nemocnice. Určený bude pre klientov s Parkinsonovým a Alzheimerovým
syndrómom a demenciou. Vzniknúť by tam malo 80 lôžok formou celoročnej
pobytovej sociálnej služby. V súčasnosti prebieha v dokončenej stavbe
niekdajšieho rozostavaného nemocničného pavilónu kolaudačné konanie.
Samotná kolaudácia je plánovaná na 22. februára.

<p>„Našou snahou bude čo najrýchlejšie spustenie zariadenia do
prevádzky. Ostáva doriešiť systém financovania týchto sociálnych lôžok,
ktoré nebudú hradené z príjmov od zdravotných poisťovní. Do úvahy
pripadá účasť VÚC, mesta, súkromných zdrojov, či spoluúčasť pacienta.
Celková investícia rekonštrukcie objektu dosiahla takmer dva milióny
eur,“
informovala Zuzana Gajdošíková zo spoločnosti Svet
zdravia, a.s., ktorá prevádzkuje tunajšiu nemocnicu. Ešte počas
prebiehajúcej výstavby sociálneho zariadenia prezentoval niekdajší
riaditeľ nemocnice Norbert Schellong, takisto primátor Peter Obrimčák,
vytvorenie až 40 nových pracovných miest. V DSS-ke však nájde podľa
hovorkyne prácu len desať ľudí. „A to v pozíciách sestra,
sociálna sestra, zdravotný asistent, sanitár. Pri výbere budeme
spolupracovať s miestnym Úradom práce,“
dodala Z.
Gajdošíková.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter