Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Nižnej Olšave zahajujú projekt „Tvorivé dielne a kultúra bez hraníc“

<p>V rámci programu Cezhraničná spolupráca, spolufinancovaného
z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
chystajú v Nižnej Olšave workshop ľudovej tvorby, ako prvú časť
projektu. Workshop je zameraný na prezentáciu ľudových remesiel, tvorby a
tradícií.</p>

<p><strong><em>„Počas týchto dvoch dní v obci privítame partnerov
z Nórska a Ukrajiny, s ktorými vzájomne okúsime spoznávanie kultúr
jednotlivých krajín a zručností. Našim partnerom chceme ukázať tradície,
zvyky a hlavne šikovnosť našich Nižnoolšavčanov v podobe tvorivých
dielní. Samozrejme nebude chýbať ani hudba, spev a tanec,“</em></strong>
prezradil starosta Ing. Igor Madzin. Workshopy ľudovej tvorby budú zamerané
na prezentáciu obce a na remeslá, napríklad zdobenie a maľovanie
veľkonočných kraslíc, aranžovanie veľkonočných košíkov, paličkovanú
čipku, háčkovanie dečiek a obrusov, ručné vyšívanie obrazov, výrobu
šperkov a ozdobných predmetov z drôtu, servítkovú krakovaciu techniku,
výrobky z hliny na hrnčiarskom kruhu či pletenie a tkanie kobercov
z odpadových handier na krosnách. <strong><em>„Veľmi dobrou ukážkou
tradície bude domáca zabíjačka, kde našej návšteve ukážeme, ako
zabíjačkové výrobky a miestne špeciality robili naši otcovia a
mamy.“</em></strong> Zavŕšením spoločne strávených chvíľ a osvojovanie
si remeselnej zručnosti počas workshopu partneri a obec Nižná Olšava
ukážu v nedeľu, spoločným vystúpením folklórnych kolektívov
v programe „V kudzeľnej chyži.“ Cieľom tohto projektu je podporiť
rozvoj kultúrno-spoločenskej oblasti a obce Nižná Olšava ako takej. Celý
projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom
Nórskeho finančného mechanizmu. Netreba však zabudnúť, že
spolufinancovanie projektu je aj zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,
prostredníctvom Úradu vlády SR a Prešovského samosprávneho kraja. Obec
Nižná Olšava ako žiadateľ a prijímateľ podpory sa podieľa
spolufinancovaním vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, ktoré
predstavujú čiastku 119 508 €. Ako nám povedal o plánoch do blízkej
budúcnosti starosta obce, <strong><em>„takmer polovicu rozpočtu je potrebné
preinvestovať na stavebné práce pri výstavbe amfiteátra s hľadiskom.
Ďalšie finančné prostriedky sa použijú na materiálno-technické
zabezpečenie projektu v podobe krojov a hudobných nástrojov pre folklórny
súbor Olšavčan, dovybavenie kultúrno-spoločenskej miestnosti, aby
zodpovedala potrebám projektu, stolmi a stoličkami, dovybavenie kuchyne,
sály, ozvučenia amfiteátra a všetky nevyhnutné výdavky spojené
s implementovaním projektu,“</em></strong> dodal v závere starosta, ktorý
pevne verí, že o toto zaujímavé stretnutie kultúr prejaví záujem aj
širšia verejnosť.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter