Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Nižnej Olšave vystavovali veľkonočné kraslice

obrazekDva týždne pred
Veľkonočnými sviatkami zorganizovali v Nižnej Olšave tradičnú prehliadku
ľudovej tvorivosti Kraslice 2010. V tomto roku sa na príprave už
trinásteho pokračovania podujatia podieľali aj Podduklianske osvetové
stredisko vo Svidníku a OO Únie žien Slovenska. Regionálnu prezentáciu
spojenú so súťažou v maľovaní veľkonočných kraslíc si ani tentoraz
nenechalo ujsť množstvo návštevníkov z okresov Stropkov a Svidník.

Okrem vkusne pripravených expozícií s veľkonočnou tematikou sa na akcii
zúčastnili aj ľudoví remeselníci, ktorí predviedli svoju zručnosť
v zdobení medovníkov, výrobe drevených hračiek, pletení prútených
košíkov, háčkovaní klobúkov či paličkovanej čipke. Nedeľné popoludnie
spestrila svojim vystúpením speváčka ľudových piesní Hanka Servická
z Prešova.
Malé umelecké dielka v podobe veľkonočných kraslíc hodnotila porota
v zložení Mgr. Anna Chudíková (predsedkyňa), PhDr. Mária Pajzinková,
Mgr. Terézia Lipinská, Slavomír Surmánek, Igor Fedorkovič. V kategórii
zdobenia kraslíc tradičnou technikou porotu najviac zaujala Anna Olčáková
z Vyšnej Olšavy, druhá skončila Gabriela Novická a tretia Marianna
Kaňuková (obe z Nižnej Olšavy). Najkrajšie kraslice zdobené netradičnou
technikou prezentovala Jana Mihaličová zo Svidníka, druhé miesto si odniesla
Helena Lišková z Bukoviec, tretie Andrej Olijar z Nižnej Pisanej. Cenu za
najkrajšie naaranžovaný košík získala Jana Mangerová zo Svidníka. Deti
zo ZŠ v Nižnej Olšave a Anna Zajarošová (takisto z N. Olšavy) získali
Cenu starostu obce. Cenu OO ÚŽS v Stropkove udelili domácej Kataríne
Rojkovej. „Opäť ma teší mimoriadne veľký záujem
o regionálnu súťaž v maľovaní a zdobení kraslíc. Počet súťažiacich
a remeselníkov prekročil v tomto roku štyridsiatku, čo sme v doterajšej
histórii súťaže ešte nezaznamenali. Aj preto sme museli vytvoriť vhodné
podmienky pre všetkých. Nebolo to ľahké a aj tento ročník nás
presvedčil, že pre organizáciu podobných akcií sú potrebné priestory
s väčšou kapacitou ako obecná sála. Som rád, že Nižnoolšavčanky
svojou zručnosťou a šikovnosťou sa v značnej miere zapojili do súťaže a
ich úspech na popredných miestach nás úprimne potešil,“

povedal po súťaži starosta Nižnej Olšavy Igor Madzin. Podujatiu
predchádzala aktivita určená pre žiakov ZŠ N. Olšava Tvorivá dielňa
2010, kde im pracovníci z POS vo Svidníku názorne ukázali rozličné
techniky zdobenia veľkonočných vajíčok. Dodajme, že na regionálnej
prehliadke Kraslice 2010 sa zúčastnilo 33 súťažiacich z okresov Stropkov
a Svidník.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter