Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Nižnej Olšave sa kochali kráse kraslíc

Tohtoročná kvetná nedeľa prežiarená teplými lúčmi slnka
v príjemnej jarnej atmosfére akoby podfarbovala 12. ročník regionálnej
súťaže v zdobení a maľovaní kraslíc v Nižnej Olšave.

To, že sa tu príjemne cítia okrem návštevníkov aj aktéri a
súťažiaci z okresov Bardejov, Svidník Stropkov svedčí fakt, že na
súťaž Kraslice 2009 sa prihlásilo 23 súťažiacich.
Na úvod privítala všetkých zúčastnených riaditeľka Podduklianskeho
osvetového strediska PhDr. Mária Pajzinková. Po jej úvodných slovách
otvoril súťaž starosta obce Ing. Igor Madzin. Súťažilo sa
v 3 kategóriách a to: tradičná technika, netradičná technika,
najkrajšie naaranžovaný košík. Okresná organizácia Únie žien Slovenska
prostredníctvom svojej predsedkyne Mgr. Terézie Lipinskej ocenila
3 súťažiace bez rozdielu kategórie. Súťaž v zdobení kraslíc
v Nižnej Olšave je pravidelne obohatená o tradičné remeslá, ktoré
v tomto roku zastupovali košikári, prútkari, medovnikári, paličkovaná
čipka a výrobky z dreva. V tomto ročníku to porota nemala ľahké. Po
ťažkom a dôslednom rozhodovaní vyhlásila porota nasledovné výsledky:
tradičná technika: 1. miesto: Marianna Kaňuková – Nižná Olšava,
2. miesto: Darina Olijárová – Nižná Písaná, 3. miesto: Júlia
Babičová – Nižná Olšava. Netradičná technika: 1. miesto: Jana
Mangerová – Svidník, 2. miesto: Jana Mihaličová – Svidník,
3. miesto: Iveta Madzinová – Nižná Olšava. Najkrajší veľkonočný
košík Jana Kurčová – Giraltovce. Cena starostu obce Nižná Olšava:
Gabriela Novická – Nižná Olšava.
Únia žien Slovenska ocenila 3 súťažiace členky a to: Iveta Madzinová,
Jana Mihaličová a Anna Hurná.
Skončila sa prehliadka krásy, potešenia a šikovnosti našich žien. Veríme,
že vysoká úroveň vystavovaných kraslíc a remeselných výrobkov bude
rovnako vysoká a znovu poteší dušu i srdcia divákov.
N.O.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter