Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

V nedostavanej časti nemocnice vybudujú Domov sociálnych služieb

obrazekAž na druhýkrát
schválili poslanci mestského zastupiteľstva spoločný projekt Mesta Stropkov
s Vranovskou investičnou, s.r.o. Prvotný materiál predložený investorom na
mimoriadne rokovanie zastupiteľstva bol na návrh členov mestskej rady
vrátený na prepracovanie. Výsledkom minulotýždňového rokovania poslancov
je vstup mesta do novozaloženej akciovej spoločnosti Stropkovská sociálna.
Nepeňažným vkladom samosprávy do spoločnosti bude nedostavaný pavilón
v areáli nemocnice.

Vytvorenie a. s., v ktorej bude mať mesto 20%-ný obchodný podiel, má
byť základom pre získanie prostriedkov na dokončenie budovy, kde by mal byť
vytvorený Domov sociálnych služieb.
Podrobnosti o projekte priblížil poslancom na rokovaní riaditeľ Vranovskej
nemocnice n. o. (VN) Norbert Schellong. V úvode svojho vystúpenia informoval
o aktuálnej situácii v nemocnici a oboznámil ich s postupom pri
realizácii projektu. Investor, Vranovská investičná s.r.o., pri svojom
zámere vychádzala z analýz trhu, kde sa ako najakútnejší na celom
Slovensku ukázal nedostatok kvalitných špecializovaných ústavov sociálnej
starostlivosti, predovšetkým s ohľadom na špecializáciu niektorých typov
psychických stareckých porúch. „Preto sme vymedzili skupinu
klientov pre špecializáciu nového stropkovského DSS, aj s ohľadom na
blízkosť zdravotníckej ústavnej starostlivosti v tunajšej nemocnici.
Zariadenie s kapacitou 70 až 90 lôžok by malo byť určené pre klientov
s Parkinsonovým a Alzheimerovým syndrómom. Okrem toho sa ráta
s vytvorením 40 pracovných miest,“
informoval poslancov N.
Schellong. Vysvetlil, že v súčasnosti sú práve títo klienti, bez ohľadu
na rozdielnu sociálnu odkázanosť, umiestňovaní v ústavoch sociálnej
starostlivosti dokopy, čo okrem iného obmedzuje ich schopnosť aspoň
čiastočnej resocializácie či kontaktu s rodinami. Stropkovský DSS by mal
byť prvým svojho druhu na Slovensku. Po dobudovaní pavilónu sa celkovo
uzavrie finálne riešenie nemocničného areálu a na nevyužívanom pozemku
bude vytvorený zelený terapeutický park. Úlohou investora bude zabezpečiť
prostriedky na dostavbu 15-ročného objektu. Celkový objem investícií by mal
dosiahnuť 5 mil. eur, pričom 1,5 mil. zabezpečí investor z vlastných
zdrojov a ďalších 3,5 mil. by mali pokryť prostriedky zo štrukturálnych
fondov EÚ.
Poslanec Daniel Čura (nezávislý) vo svojom príspevku ocenil prínos projektu
DSS so zameraním na konkrétne skupiny klientov, výhrady však mal
k štruktúre obchodných podielov v Stropkovskej sociálnej.
„Neviem prečo vymýšľame nové spoločnosti. Ja som sa už aj
v komisii vyjadril, či by prerozdelenie obchodných podielov nemalo byť
oproti navrhovaným 80 (investor) ku 20 (mesto) na 66 ku 34.“

Narážal pritom na fakt, že hodnota mestskej nehnuteľnosti vloženej do
majetku spoločnosti je zhruba 332 tis. eur (10 mil. korún), no mesto nebude
mať v novej spoločnosti žiadne rozhodovacie právomoci. Ak by prehodnotenie
rozdelenia obchodných podielov bolo pre investora nereálne, zaujímalo ho, či
by nebolo vhodnejšie nedostavanú budovu predať. N. Schellong vysvetlil, že
odkúpeniu budovy sa nebránia, ale v súčasnom štádiu projektu by do
uzavretia výzvy nebolo možné odkúpenie budovy zrealizovať. D. Čuru takisto
zaujímalo, čo sa stane v prípade, ak investor nebude úspešný pri
získaní prostriedkov fondov EÚ. Riaditeľ VN uviedol, že projekt je
naštartovaný dobre, no ak by prostriedky nezískali, budú hľadať ďalšie
možnosti ako ho zrealizovať.
V následnom hlasovaní bolo dvanásť poslancov za vstup mesta do projektu,
poslanec D. Čura sa hlasovania zdržal. Piati poslanci – A. Senaj, D. Hubač
(obaja KDH), T. Paňko (ĽS-HZDS), J. Kmiť a J. Prokopovič (obaja SDKÚ-DS) sa
na rokovaní nezúčastnili. Zástupcami mesta v orgánoch Stropkovskej
sociálnej a.s. budú primátor Peter Obrimčák (člen predstavenstva), do
dozornej rady zasadnú poslanci Stanislav Humeník (KDH) a Slávka Demčáková
(Smer-SD).

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter