Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V nedeľu si posunieme ručičky hodiniek dopredu

V nedeľu 29. marca prechádzame na letný čas.

Presne o druhej ráno si ručičky hodiniek posunieme o hodinu dopredu.
Vráťme sa trochu do histórie. Prvýkrát sa letným časom zaoberal
londýnsky staviteľ William Willet v roku 1907 vo svojej eseji The Waste of
Daylight (Mrhanie denným svetlom). Už od roku 1916 postupne letný čas
zavádzali niektoré európske krajiny, napríklad Veľká Británia, Švédsko,
neskôr Nemecko či Rakúsko-Uhorsko. V Spojených štátoch amerických
zaviedli letný čas v roku 1918. V Rusku si v niektorých rokoch posúvali
hodinové ručičky dokonca až o tri hodiny. Na našom území bol
každoročný letný čas zavedený až v roku 1979. Začína sa posledný
marcový víkend v noci zo soboty na nedeľu a končí posledný októbrový
víkend. Letný čas na našom území trvá teda približne o dva mesiace
dlhšie ako pásmový, teda zimný čas.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter