Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V národných parkoch budú plošné výruby zakázané zákonom

Vláda schválila dlho očakávanú novelu zákona o ochrane prírody a
najvzácnejšie lokality Slovenska tak môžu získať skutočnú legislatívnu
ochranu. Vďaka tomu sa zaistí účinná ochrana 400 tisíc hektárom
najvzácnejších prírodných lokalít. Žiadne plošné výruby alebo
akýkoľvek zásah do prírody v národných parkoch bez predchádzajúceho
súhlasu štátnych ochranárov.

„Máme dnes pred sebou zákon, ktorý po dlhých rokoch zaistí
národným parkom takú ochranu, akú si tieto vzácne lokality zaslúžia.
Historicky prvýkrát naši štátni ochranári dostanú skutočné
kompetencie,“
vyhlásil podpredseda vlády a minister
životného prostredia SR László Sólymos.
Novela zákona o ochrane prírody priamo v texte zakazuje plošnú ťažbu
v národných parkoch a vzácnych územiach. Náhodná ťažba, akú verejnosť
mohla vidieť napríklad v Nízkych Tatrách, po vstupe novely do platnosti
bude nezákonná.
Nová legislatíva zároveň prináša konkrétne právomoci Štátnej ochrane
prírody SR. Predovšetkým štátni ochranári získajú silnú pozíciu pri
akýchkoľvek zásahoch do vzácnych území. Podľa novely bude totiž súhlas
štátnych ochranárov potrebný pri akýchkoľvek krokoch, ktoré by mohli
ohroziť prírodu v národných parkoch. Či už sa to týka ťažby dreva,
výkopov zeminy alebo zásahov do vodných tokov.
Sprísňujú sa tak aj podmienky pre výstavbu v národných parkoch. Kým
doteraz pre viacerých stavebných úkonoch štátni ochranári nemali žiadne
slovo, po novom ho majú.
Dnes štátni ochranári môžu výrubom zabrániť takmer výlučne
v najvyššom – piatom stupni ochrany. Tie sú v národných parkoch
zastúpené minimálne. Vďaka pripravenej novele sa táto ich právomoc
rozširuje na viac ako 400 000 hektárov vzácneho územia na Slovensku, čo
predstavuje takmer 10 % rozlohy Slovenska.
Za posledné tri roky pri ochrane národných parkov došlo k významným
posunom. Štát začal aktívne využívať predkupné práva. Od roku
2017 predkupným právom získal pozemky napríklad v Slovenskom krase,
v Malej Fatre, Poloninách, NPR Choč a v trende ministerstvo pokračuje.
Okrem toho za posledné obdobie na Slovensku pribudlo 1262 hektárov
bezzásahového územia.
Súkromným vlastníkom začal štát ponúkať všetky dostupné možnosti
kompenzácií. Od prenájmu, ujmy, cez zmluvnú starostlivosť až po
odkúpenie. Pre súkromných vlastníkov sa po rokoch vytvorila možnosť
čerpať podporu z eurofondov.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter