Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V mnohých lokalitách Stropkova pribudli nové chodníky

V uplynulom období sa podarilo zrealizovať v rôznych lokalitách nášho mesta mnoho opráv i rekonštrukcií. Všetky práce týkajúce sa asfaltových úprav a rekonštrukcií spevnených plôch v meste pre tento rok sú už ukončené. „Z vlastného rozpočtu mesta a podniku Služba sme na nich vyčlenili takmer 200 tisíc eur. Postupne boli zrekonštruované alebo novovybudované chodníky na uliciach Bokšanská, Janka Kráľa, Záhradná, Samuela Jurkoviča, Hviezdoslavova (pri VÚB), Hrnčiarska (popred ZŠ), opravili sme cestný rigol na Sitníkoch, priestranstvo pri garážach na Hlavnej,“ informoval primátor O. Brendza a pokračoval:

„Nový povrch dostali ulice Mládeže, Ondavská, Požiarnická a druhá časť Hrnčiarskej. Komplexnou rekonštrukciou prešli vnútrobloky na ul. akad. Pavlova a Matice slovenskej. V rámci športovísk sme zrekonštruovali chodníky v areáloch zimného a futbalového štadióna. V súčasnosti ešte prebieha výmena oplotenia na západnej strane areálu ZŠ Hrnčiarska za 48 tisíc eur.“

PRIBUDLO ĎALŠIE POLOPODZEMNÉ STOJISKO

V tomto roku bolo vybudované nové polopodzemné stojisko kontajnerov na ulici Matice slovenskej. V uplynulom období tam prebehla komplexná rekonštrukcia vnútrobloku, nádvoria, parkovísk, prístupovej komunikácie i verejného osvetlenia a súčasťou týchto úprav bolo aj nové stojisko. Tak ako v iných lokalitách, aj tu sú nové kontajnery vybavené senzormi s možnosťou sledovania ich naplnenosti prostredníctvom aplikácie Sensoneo.

„V jarných mesiacoch tam bude vysadená aj nová zeleň. Aj tejto nemalej investícii do obnovy verejných priestranstiev predchádzala dôkladná analýza a príprava.  Treba dodať, že v súvislosti s umiestnením týchto kontajnerov sme zaznamenali pár nesúhlasných názorov. Operatívne sme však zvolali stretnutie všetkých zainteresovaných zástupcov bytových spoločenstiev a podrobne vysvetlili detaily a zmysel celého projektu,“  priblížil a v závere dodal:

„Verím, že naše argumenty táto časť obyvateľov prijala. Musím povedať, že od prvých dní, kedy boli kontajnery uvedené do prevádzky registrujeme pozitívne reakcie. Umiestňovanie kontajnerov takpovediac do zeme je nový a už osvedčený trend v modernej Európe. V Stropkove s tým máme len pozitívne skúsenosti. Okrem estetického či hygienického hľadiska je tu značná aj finančná úspora, keď pri porovnateľnej investícii je frekvencia vývozov nižšia ako pri klasických kontajneroch, nehovoriac o omnoho efektívnejšom využití verejného priestoru.“

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter