Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V minulom roku vydali 719 živnostenských listov

Ku koncu minulého roka evidovali na Odbore živnostenského podnikania
Obvodného úradu v Stropkove celkom 2005 podnikateľských subjektov, z toho
334 právnických a 1671 fyzických osôb.

Od začiatku roka 2009 k 31. 12. 2009 vydali 719 živnostenských listov
(ŽL), 5 koncesných listín, 341 výpisov zo živnostenského registra,
191 rozhodnutí o pozastavení prevádzkovania živnosti na vlastnú
žiadosť, 137 iných zmien, 228 zánikov živnostenských oprávnení.
„Najväčší záujem bol o voľné živnosti súvisiace so
stavebníctvom – prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie
práce pri realizácii exteriérov a interiérov, ďalej živnosti súvisiace
s obchodom – kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
prevádzkovateľovi živnosti (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom
živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
služieb alebo výroby a iné činnosti, napríklad výroba jednoduchých
výrobkov z kovu, údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej
časti vozidla, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou
hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, počítačové služby,
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, čistiace
a upratovacie práce, služby súvisiace so skrášľovaním tela, poskytovanie
služieb pre rodinu a domácnosť a pod. Čo sa týka remeselných živností,
tu prevažovalo hlavne murárstvo, tesárstvo, stolárstvo, zámočníctvo,
nástrojárstvo, montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických
zariadení a pod. Z viazaných živností boli na prvom mieste masérske
služby a ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním
pohostinských činností a pod. Z koncesovaných živností bol najväčší
záujem o cestnú motorovú dopravu,“
skonštatovala vedúca
Odboru živnostenského podnikania ObÚ Stropkov Mgr. Jana Slivková a poradila,
že dobrou pomôckou pre začínajúcich podnikateľov je Zoznam odporúčaných
označení voľných živností, ktorý je zverejnený na internetovej stránke
www.minv.sk v časti živnostenské
podnikanie, kde je možné nájsť aj iné zaujímavé informácie z tejto
problematiky, napríklad správne poplatky, zákon o živnostenskom podnikaní,
formuláre, obsahové náplne remeselných živností a pod. Záujemca
o podnikanie potrebuje k vybaveniu živnostenského oprávnenia občiansky
preukaz, preukaz poistenca príslušnej zdravotnej poisťovne, úhradu
správneho poplatku, v prípade remeselných, viazaných alebo koncesovaných
živností doklad odbornosti, napr. výučný list, oprávnenie. Toto platí pre
fyzické osoby. Právnická osoba potrebuje spoločenskú zmluvu alebo
zakladateľskú listinu, overené podpisy konateľov, občiansky preukaz
konateľa alebo zodpovedného zástupcu a úhradu správneho poplatku.
V prípade remeselných, viazaných alebo koncesovaných živností je
potrebné dokladovať odbornosť zodpovedného zástupcu a jeho súhlas.
Uverejňujeme aj výšku správnych poplatkov.
Voľná živnosť – 3,- €, remeselná a viazaná živnosť –
16,5 €, koncesovaná živnosť – 33,- €, pozastavenie živnosti –
6,5 €, výpis zo živnostenského registra – 3,- €, iná zmena –
3,- €.
„Podnikateľ (FO) je po vzniku živnostenského oprávnenia
bezplatne zverejnený na Živnostenskom registri SR (www.zrsr.sk). Podnikateľ (PO) je po zápise do
Obchodného registra SR zverejnený na www.orsr.sk,“
dodala na záver
šéfka Odboru živnostenského podnikania.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter