Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V minulom roku napáchali plamene miliónové škody

V roku 2008 zasahovali hasiči v okrese Stropkov pri 50 požiaroch,
ktoré spôsobili materiálne škody vo výške 88 889,99 €
(2 677 900,- Sk).

Včasným zásahom jednotiek sa však podarilo uchrániť hodnoty až vo
výške 174 367,65 € (5 253 000,- Sk). Následkom požiaru zahynul
v minulom roku v stropkovskom okrese jeden človek.
„V porovnaní s rokom 2007 vzniklo v okrese Stropkov
o 11 požiarov menej, avšak priame škody spôsobené požiarmi boli vyššie
o 37 339,83 € (1 124 900,- Sk). V počte smrteľných následkov
došlo tiež k zmene. Usmrtených a zranených bolo o jednu osobu viac
v porovnaní s predchádzajúcim rokom,“
uviedol Rastislav
Murín, vedúci technik špecialista Okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru vo Svidníku. Rozhodujúci vplyv na celkovú výšku škôd
mali najmä tri požiare. Ešte 23. marca vo večerných hodinách horelo
v areáli futbalového ihriska v Lomnom. Hasiči zistili, že v čase vzniku
požiaru bol objekt telovýchovnej jednoty zamknutý a nenachádzali sa v ňom
cudzie osoby. Vzhľadom na skutočnosť, že polovica objektu z pravej
východnej časti bola úplne zničená, nebolo možné presne určiť ohnisko
požiaru. „Podľa najväčšieho vyhorenia materiálov možno iba
predpokladať, že požiar vznikol vo vnútornom priestore objektu v miestnosti
šatne pre hostí, alebo v bufete. Najpravdepodobnejšou príčinou bola
manipulácia s otvoreným ohňom, alebo fajčenie nezistenou osobou. Škoda na
majetku bola vyčíslená na cca 26 555,13 € (800 000,-
Sk),“
skonštatoval R. Murín. 25. júna si plamene vyžiadali
aj jednu ľudskú obeť. Náhodným okoloidúcim bol krátko po desiatej večer
spozorovaný požiar v rodinnom dome v obci Šandal. „Na
základe získaných poznatkov z obhliadky požiariska bola stanovená ako
najpravdepodobnejšia príčina vzniku požiaru iniciácia horľavých látok
otvoreným ohňom, resp. tlejúcou cigaretou. Pri požiari došlo k usmrteniu
päťdesiatročného muža.“
Krátko pred koncom roka, presne na
Štefana, horela aj chata v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov. Plamene tu
napáchali škodu za 24 895,43 € (750 000,- Sk). Z výsledkov rozboru
požiarovosti za rok 2008 vyplynulo, že najviac požiarov z hľadiska
jednotlivých odvetví vzniklo pri nakladaní s odpadom (18 požiarov),
v odvetví bytového hospodárstva bolo evidovaných 17 požiarov, v odvetví
poľnohospodárstva a rekreačných činnosti zaznamenali hasiči 4 požiare,
v odvetví cestnej dopravy 3 požiare, v lesnom hospodárstve 2 požiare, vo
vodnom hospodárstve 1 požiar a 1 požiar v nezatriedených činnostiach.
Rastislav Murín vymenoval najčastejšie príčiny požiarov:
„Pokiaľ ide o objasnené minuloročné prípady,
najčastejšími príčinami vzniku požiaru bolo spaľovanie odpadu a odpadkov,
manipulácia s otvoreným ohňom, vypaľovanie trávy a suchých porastov,
vyhorenie sadzí v komíne, elektrický skrat, úmyselné zapálenie, chybné
umiestnenie dymovodu alebo iná porucha vykurovacích telies, fajčenie,
porušenie tesnosti spoja, zvýšené trenie, zvýšený elektrický prechodový
odpor, iné prevádzkovo-technické poruchy a blesk.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter