V minulom roku napáchali plamene miliónové škody

V roku 2008 zasahovali hasiči v okrese Stropkov pri 50 požiaroch,
ktoré spôsobili materiálne škody vo výške 88 889,99 €
(2 677 900,- Sk).

Včasným zásahom jednotiek sa však podarilo uchrániť hodnoty až vo
výške 174 367,65 € (5 253 000,- Sk). Následkom požiaru zahynul
v minulom roku v stropkovskom okrese jeden človek.
„V porovnaní s rokom 2007 vzniklo v okrese Stropkov
o 11 požiarov menej, avšak priame škody spôsobené požiarmi boli vyššie
o 37 339,83 € (1 124 900,- Sk). V počte smrteľných následkov
došlo tiež k zmene. Usmrtených a zranených bolo o jednu osobu viac
v porovnaní s predchádzajúcim rokom,“
uviedol Rastislav
Murín, vedúci technik špecialista Okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru vo Svidníku. Rozhodujúci vplyv na celkovú výšku škôd
mali najmä tri požiare. Ešte 23. marca vo večerných hodinách horelo
v areáli futbalového ihriska v Lomnom. Hasiči zistili, že v čase vzniku
požiaru bol objekt telovýchovnej jednoty zamknutý a nenachádzali sa v ňom
cudzie osoby. Vzhľadom na skutočnosť, že polovica objektu z pravej
východnej časti bola úplne zničená, nebolo možné presne určiť ohnisko
požiaru. „Podľa najväčšieho vyhorenia materiálov možno iba
predpokladať, že požiar vznikol vo vnútornom priestore objektu v miestnosti
šatne pre hostí, alebo v bufete. Najpravdepodobnejšou príčinou bola
manipulácia s otvoreným ohňom, alebo fajčenie nezistenou osobou. Škoda na
majetku bola vyčíslená na cca 26 555,13 € (800 000,-
Sk),“
skonštatoval R. Murín. 25. júna si plamene vyžiadali
aj jednu ľudskú obeť. Náhodným okoloidúcim bol krátko po desiatej večer
spozorovaný požiar v rodinnom dome v obci Šandal. „Na
základe získaných poznatkov z obhliadky požiariska bola stanovená ako
najpravdepodobnejšia príčina vzniku požiaru iniciácia horľavých látok
otvoreným ohňom, resp. tlejúcou cigaretou. Pri požiari došlo k usmrteniu
päťdesiatročného muža.“
Krátko pred koncom roka, presne na
Štefana, horela aj chata v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov. Plamene tu
napáchali škodu za 24 895,43 € (750 000,- Sk). Z výsledkov rozboru
požiarovosti za rok 2008 vyplynulo, že najviac požiarov z hľadiska
jednotlivých odvetví vzniklo pri nakladaní s odpadom (18 požiarov),
v odvetví bytového hospodárstva bolo evidovaných 17 požiarov, v odvetví
poľnohospodárstva a rekreačných činnosti zaznamenali hasiči 4 požiare,
v odvetví cestnej dopravy 3 požiare, v lesnom hospodárstve 2 požiare, vo
vodnom hospodárstve 1 požiar a 1 požiar v nezatriedených činnostiach.
Rastislav Murín vymenoval najčastejšie príčiny požiarov:
„Pokiaľ ide o objasnené minuloročné prípady,
najčastejšími príčinami vzniku požiaru bolo spaľovanie odpadu a odpadkov,
manipulácia s otvoreným ohňom, vypaľovanie trávy a suchých porastov,
vyhorenie sadzí v komíne, elektrický skrat, úmyselné zapálenie, chybné
umiestnenie dymovodu alebo iná porucha vykurovacích telies, fajčenie,
porušenie tesnosti spoja, zvýšené trenie, zvýšený elektrický prechodový
odpor, iné prevádzkovo-technické poruchy a blesk.“

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter