Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V meste Stropkov je situácia pokojná

Na zasadnutí MZ bola vyhodnotená bezpečnostná situácia za druhý polrok
2017 v meste Stropkov a jeho okolí (Bokša, Sitník). Prioritným cieľom
bolo zaistenie verejného poriadku.
Ako uviedol náčelník MsP Stropkov, z celkového pohľadu za sledované
obdobie možno konštatovať, že tak ako v predošlých obdobiach, tak ani
teraz nebolo za spomínané obdobie zaznamenané na území Stropkova a jeho
priľahlých častiach závažnejšie, resp. hromadné narušenie verejného
poriadku. Na zasadnutí MZ bola vyhodnotená bezpečnostná situácia za druhý
polrok 2017 v meste Stropkov a jeho okolí (Bokša, Sitník). Prioritným
cieľom bolo zaistenie verejného poriadku.
Ako uviedol náčelník MsP Stropkov, z celkového pohľadu za sledované
obdobie možno konštatovať, že tak ako v predošlých obdobiach, tak ani
teraz nebolo za spomínané obdobie zaznamenané na území Stropkova a jeho
priľahlých častiach závažnejšie, resp. hromadné narušenie verejného
poriadku.

Súčasný personálny stav Mestskej polície v Stropkove je 1 plus 5,
preto je nevyhnutná úzka spolupráca s príslušníkmi OO PZ Stropkov.
Hliadky Mestskej polície v rámci výkonu služby úzko spolupracovali
s príslušníkmi OO PZ Stropkov pri narušovaní verejného poriadku. Táto
súčinnosť je efektívna najmä počas piatkov a sobôt v nočnej dobe,
prevažne po ukončení diskoték, hudobných podujatí a pod.
„Na základe vyššie uvedených skutočností, úroveň
spolupráce hodnotím kladne. Hliadky MsP a OO PZ Stropkov sa denne v rámci
výkonu služby kontaktujú a poskytujú si navzájom
informácie,“
uviedol M. Harmada.
„Za sledované obdobie príslušníci MsP Stropkov preverili
celkom 83 oznámení rôzneho charakteru od občanov, ktoré sa týkali
rušenia verejného poriadku, nočného kľudu, priestupkov na úseku cestnej
premávky, voľného pohybu psov a pod.,“
približuje
náčelník MsP Stropkov M. Harmada.
V priebehu hodnoteného obdobia bolo na MsP Stropkov zistených
287 priestupkov, z ktorých 145 sa realizovalo v blokovom konaní a
142 priestupkov sa riešilo napomenutím a žiaden z priestupkov nebol
odložený.
Novinkou je Miestna občianska poriadková služba. „MOPS fungujú
od 1. 1. 2018. Určite si ich nástupom sľubujeme zlepšenie situácie.
Vidíme už prvé výsledky. Viac očí v uliciach, viac informácii
o protiprávnej činnosti. Určite sú prínosom a budú pomáhať nielen MsP
Stropkov, ale aj občanom mesta,“
uviedol M. Harmada.
„Využívané tieto hliadky budú tiež pri jednorazových
akciách, ako napríklad zápasy mestskej ligy a pod.. Ich prítomnosť je
cítiť aj na cintoríne. Prínosom sú tiež pri riešení dopravnej situácie,
vidíme ich na priechodoch pre chodcov. Toto je vlastne zmyslom. Trvanie tohto
projektu je 36 mesiacov a členovia MOPS budú ešte zaškolení a ešte viac
prospešní. Ide jar, treba zabezpečiť bezpečnosť a poriadok na
športoviskách, ihriskách, v oddychovej zóne Pod vlekom, aj volejbalové,
futbalové zápasy, mestské akcie vo všeobecnosti. Myslím si, že budú pre
nás všetkých prínosom,“
pokračoval primátor mesta O.
Brendza.
„V meste máme 17 kamier, zapojiť kameru je najmenej.
Komplikované je však zabezpečiť vedenie a signál, ak hovoríme o mestskej
časti Bokša. Treba fotiť, treba všetko hlásiť. Máme právnu úpravu ako
sa s vandalizmom vysporiadať,“
uviedol O. Brendza k otázke
vandalizmu, ktorú zaznamenali obyvatelia v oddychovej časti Bokša.
„Mesto však neuvažuje s navýšením počtu členov
MsP,“
dodal primátor na záver.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter