Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V letnom období stúpa detská úrazovosť až o 100 %!

Blížia sa dvojmesačné prázdniny, čas radosti detí a čas spoločných
dovoleniek. Pre deti ale prázdniny predstavujú veľké riziko úrazu. V tomto
období je 100% nárast detských úrazov. V Slovenskej republike priemerne
ročne zomrie približne 200 detí a mladistvých do 19 rokov, 2 000 detí a
mladistvých sa zraní tak, že majú trvalé následky, 20 000 detí je
hospitalizovaných a celkovo sa zraní 200 000 detí. Na Slovensku je ročne
viac ako 1 000 otráv detí, niekoľko z nich končí aj smrťou. Počet
úmrtí detí z dôvodu úrazu na Slovensku je tak vysoký, že každoročne by
bolo možné zavrieť 7 školských tried!

Nebezpečenstvo na cestách

Keďže mnohí z čitateľov sú aj motoristi, k údajom doplníme aj
nehodovosť na cestách. Na slovenských cestách ročne zomiera viac ako
600 účastníkov cestnej premávky, z toho 60 je detí a mladistvých. Zo
sto šoférov pri autonehode zastaví iba desať šoférov, a iba jeden šofér
z desiatich ovláda improvizovanú prvú pomoc, nie adekvátnu. Pri poskytnutí
adekvátnej prvej pomoci pri autonehodách v SR by sa približne 300 obetí
dalo zachrániť. Vychádzajúc z tejto nelichotivej štatistiky chceme Vašu
pozornosť upriamiť na hlavné prázdninové riziká a možnosti, ako predísť
alebo aspoň znížiť úrazovosť detí. Je na mieste položiť si niekoľko
otázok. Vie vaše dieťa správne prechádzať cez cestu? Chodí po ľavej
strane cesty, pokiaľ chodník nie je súčasťou cesty? Používa za zníženej
viditeľnosti reflexné bezpečnostné prvky? Hrá sa na ceste alebo v jej
blízkosti, hrá sa v blízkosti železničnej trate, hrá sa v blízkosti
vodných tokov a plôch? Alebo hrá sa na bezpečných miestach?
Ohrození sú aj detskí cyklisti. Cyklistické prilby až v 80% zamedzujú
smrteľným úrazom cyklistov. Ročne niekoľko sto detí utrpí vážne úrazy
hlavy po páde z bicykla alebo kolieskových korčúľ, kolobežky, či
skateboardu. Niektoré z týchto úrazov končia smrťou a desiatky detí má
trvalé následky. Zabezpečte preto, aby Vaše dieťa nosilo pri bicyklovaní
vždy cyklistickú prilbu, ktorú bude mať pevne upnutú. (Pri jazde na
kolieskových korčuliach alebo skateboarde treba vždy okrem prilby používať
aj chrániče kolien, lakťov a rukavice. Zlomeniny sú najčastejším úrazom
detí.) Je potrebné dodržiavať niekoľko zásad. Pravidelne kontrolujte
technický stav bicykla. Deti nech sa bicyklujú mimo hlavných ciest. Ovláda a
dodržiava Vaše dieťa pravidlá cestnej premávky? Ak staršie dieťa jazdí
za zníženej viditeľnosti, má osvetlený bicykel? Pri prevoze dieťaťa
motorovým vozidlom správne použitý bezpečnostný pás znižuje riziko
usmrtenia až o 61 %. Najčastejšia príčina smrteľných úrazov detí vo
vozidle je neprimeraná rýchlosť, najmä na mokrej vozovke. Motoristi pozor!
Ak zaregistrujete hrajúce sa deti na ceste alebo v jej blízkosti,
preventívne znížte rýchlosť svojho vozidla, prípadne dajte o sebe vedieť
krátkym aspoň dvojitým zatrúbením. Dieťa na bicykli alebo na kolieskových
korčuliach obchádzajte so zvýšenou opatrnosťou, s odstupom minimálne dva
metre a pomaly.

Veľa úrazov sa stáva doma

Ďalšou kapitolou sú úrazy v domácnosti, ktoré predstavujú 36 %
podiel v úrazovosti detí. Zabezpečte si preto bezpečný domov, a čo je
taktiež veľmi dôležité, nenechávajte deti samotné doma, je to veľmi
nebezpečné. Vo zvýšenej miere dbajte na zabezpečenie vhodného dozoru
k Vašim deťom počas vašej neprítomnosti. Pri menších deťoch dbajte na
prevenciu pred pádmi, popáleninami (dbajte na prevenciu popálenín aj pri
grilovaní v prírode), obareninami, úrazom elektrickým prúdom a otravami.
Pri otrave vždy konzultujte poskytnutie predlekárskej prvej pomoci na
24-hodinovej pohotovostnej linke Národného toxikologického informačného
centra (www.ntic.sk) 02/5477 4166 alebo
0911 166 066. Mimo dosah detí držte zápalky, lieky, chemické, čistiace a
horľavé látky, ostré predmety, prípadne malé predmety, pokiaľ doma máte
menšie deti.

Takmer štvrtina nehôd sa stáva pri športovaní

23% podiel v úrazovosti detí predstavujú športové aktivity. Pri
všetkých športových aktivitách nepodceňujte ich špecifické riziká. Do
hôr patrí pevná obuv, pršiplášť a náhradné oblečenie. Nepreceňujte
svoje sily a schopnosti. Riziko búrok nepodceňujte vo všeobecnosti.
Nepodceňujte ani pitný režim, pri pohybových aktivitách deti potrebujú
oveľa viac tekutín ako dospelí. Na Slovensku sa ročne utopí okolo 20 detí
a 130 dospelých. Veľa detí sa utopí alebo si poškodí krčnú chrbticu pri
skoku do neznámej vody. Deti bez vášho dozoru nikdy nesmú byť pri vode. Až
80 % detí sa utopí pri dozore svojich rodičov alebo blízkych. Určite ste
si teraz položili otázku, PREČO? Pretože dozorujúca osoba si číta,
rozpráva sa, telefonuje, opaľuje sa. Dieťa sa v zlomku sekundy a v tichosti
začne topiť, a keď dospelý skončí napríklad telefonát, už môže byť
neskoro na záchranu topiaceho sa dieťaťa. Preto buďte VŽDY pri kúpajúcom
sa dieťati a neustále ho opticky sledujte. Myslite na to, že breh môže byť
náhle prudký, tečúca voda je zradná, presne ako more. Do neznámej vody
nikdy neskáčte šípku. Kúpať sa nechoďte rozhorúčení a najedení.
Plávajte popri brehu a aspoň dvaja. Pri člnkovaní vždy používajte
záchrannú vestu. Veľký nárast utopení malých detí spôsobuje veľký
nárast domácich bazénov a bazénikov. V niektorých krajinách je povinné
oplotenie domácich bazénikov. V neznámom prostredí na deti číhajú nové
nástrahy a riziká spôsobené zmenou prostredia, napríklad prázdniny
u starých rodičov na dedine. Dieťa v novom prostredí nepozná riziká,
preto dochádza k zvýšenému počtu úrazov. Najčastejšie úrazy sú pády.
Je dôležité, aby sa dieťa v novom prostredí nepohybovalo samo. V logickom
myslení, postrehu, sústredení a predvídaní nebezpečenstva sa deti
k schopnostiam dospelých blížia až po 12-tom roku života, preto
bezpodmienečne vedľa seba musia mať zodpovednú dospelú osobu, najlepšie
svojho rodiča.

Rady na záver

Poznanie rizík a ich eliminácia je kľúčovým faktorom prevencie. Vo
Švédsku sa prevencii úrazov detí venujú vyše tridsať rokov a výsledkom
je tá skutočnosť, že na úrazy tu zomiera trikrát menej detí ako v našej
krajine. Overte si, či Vaše dieťa vie, kam má zatelefonovať v prípade
núdze, a či vie, čo má hovoriť. Zopakujte si poskytovanie predlekárskej
prvej pomoci a naučte ju aj svoje deti. Všetky dôležité informácie
z oblasti prevencie úrazov detí nájdete na webstránke www.zachranari.sk. Žiaden rodič nie je
schopný chrániť dieťa na sto percent pred úrazom. Preto nebuďme
ľahostajní k cudzím deťom a dávajme na ne pozor spoločne, veď sú to
naše deti, ktoré my, dospelí, musíme chrániť. Prevencia úrazov detí na
Slovensku bude neúčinná, pokiaľ sa do nej nezapojí každý z Vás!

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter