Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V lete naštartovalo mesto viacero sľubných projektov

<p>Vážení Stropkovčania, obdobie letných dovoleniek je za nami a na tomto
mieste by som vám chcel prezentovať aktivity, ktoré sme v meste začali či
zrealizovali v uplynulých mesiacoch. V niektorých oblastiach sme boli
úspešní, v iných možno menej, no som presvedčený, že aj vďaka
otvorenosti samosprávy a transparentným vzťahom bude naše mesto lepším
miestom pre život nás všetkých.</p>

<p>S potešením môžem oznámiť, že v priemyselnom parku sa začína
etablovať nová nemecko-slovenská výrobná spoločnosť zameraná na
produkciu elektronických komponentov. Do konca roka by tam malo nájsť prácu
40 zamestnancov. Tento projekt považujem za úspech nového vedenia mesta.
Budem veľmi rád, ak nový investor zvýši zamestnanosť v Stropkove, na
druhej strane, stojíme nohami pevne na zemi a chceme sa vyhnúť veľkým
rečiam, utajeným memorandám alebo smelým vyhláseniam pre celoslovenské
médiá o stovkách nových pracovných miest… Projekt je rozbehnutý a my mu
držíme palce.<br>
<strong>Školy dostanú modernejšie vykurovanie i nové okná</strong><br>
V oblasti tepelného hospodárstva sa Byhos pustil do solárneho ohrevu vody
v kotolni K6 na ulici Matice slovenskej. Nezaobišlo sa to bez menších
technických komplikácií, ale v súčasnosti je technológia v prevádzke a
spoločnosť ušetrí nemalé prostriedky.<br>
Mestské zastupiteľstvo schválilo v lete podmienky vypísania verejnej
súťaže a následne aj návrh koncesionárskej zmluvy s jej víťazom a
výsledkom je perspektívny projekt komplexnej obnovy kotolne vykurujúcej MŠ
na ul. A. Hlinku, ZŠ na Konštantínovej, gymnázium a plaváreň.
V súčasnosti tam prebieha výmena všetkých starých okien a v objektoch
zrealizujú kompletnú termoreguláciu. Je to strategická investícia, ktorú
ocenia žiaci, študenti, pedagógovia i rodičia. Novú technológiu dostala
aj kotolňa v ZŠ na Hrnčiarskej.<br>
<strong>Jeseň prinesie viacero nových projektov</strong><br>
Dobrou správou tiež je, že mesto oprášilo projekt obchvatu mesta a rozbehli
sme administratívne kroky k vydaniu územného rozhodnutia na túto stavbu.
Pevne verím, že sa nám to do konca roka podarí a následne sa projekt bude
môcť posunúť do ďalšej fázy.<br>
Mesto čaká v jeseni jedna z najvýznamnejších investícií za posledné
roky. Za bezmála 700 tisíc eur bude kompletne zrekonštruované verejné
osvetlenie v Stropkove i jeho mestských častiach. Okrem modernizácie nám
projekt garantuje minimálne 20-percentnú úsporu na energiách a ďalšie
nemalé šetrenie na údržbe verejného osvetlenia.<br>
Aktuálne tiež čakáme na schválenie úveru zo Štátneho fondu rozvoja
bývania a dotácie z ministerstva dopravy na odkúpenie 30 hotových bytov na
ulici Ciolkovského. Verím, že budeme úspešní a do konca roka bude môcť
mesto prideliť byty novým nájomníkom.<br>
V najbližších týždňoch otvárame nové workoutové ihrisko, na ktoré sa
podarilo získať prostriedky vďaka spolupráci s Klubom bežcov. Aj takéto
malé projekty považujem za veľký úspech, veď za necelých 10 mesiacov vo
funkcii pôjde už o druhé nové ihrisko. Kriticky musím skonštatovať, že
sa nám napriek prísľubu nepodarilo bezplatne sprístupniť pre verejnosť
detské ihrisko pri ZOO parku. Z viac či menej objektívnych príčin sa to
zrejme v tomto roku nepodarí, ale od jari budúceho roka bude opravené a
k dispozícii v inom režime ako doteraz. Opakovane sme riešili problematiku
vzťahov mesta a TJ Slávia v prímestskej zóne Pod vlekom. Registrujeme
požiadavky verejnosti a aj v tomto nájomnom vzťahu môže verejnosť
očakávať zásadné zmeny v prospech mesta, jeho obyvateľov a
návštevníkov.<br>
Úspešní sme neboli v dvoch výzvach splnomocnenca vlády pre šport a
Ministerstva životného prostredia. V prvom prípade sme podali žiadosť
o dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska s umelým povrchom
v Bokši. Uprednostnené boli iné mestá a obce. Z envirorezortu sme
nezískali dotáciu na likvidáciu čiernej skládky Pod Laščíkom. Aktuálne
sa uchádzame o 6-tisícový grant z Nadácie SPP na revitalizáciu rokliny
nad Tescom, kde o našom úspechu rozhodujú hlasy verejnosti.<br>
Po dlhých rokoch sme splnili sľub daný obyvateľom Sitníkov a od
1. septembra funguje v tejto mestskej časti plneorganizovaná materská
škola. Doteraz fungovala v obmedzenom režime od 9.00 do 15.00 hod.<br>
<strong>Budovanie kanalizácie sa blíži ku koncu</strong><br>
Na záver aktuálne informácie k budovaniu kanalizácie v meste. Uvedomujeme
si všetky problémy i obmedzenia pre verejnosť, ktoré táto nákladná
investícia obnáša. Verte, že ich riešenie nás často stojí nemálo
trpezlivosti, emotívnych rozhovorov, búrlivých diskusií, vyjednávaní…
Pred nami je záverečná fáza asfaltovania a finálnych úprav a budeme robiť
všetko pre to, aby sme pre mesto zabezpečili čo najviac. Priebeh stavebných
prác a ich ukončenie konzultuje s investorom a zhotoviteľmi riaditeľ
podniku Služba a viaceré úseky boli aj vďaka jeho iniciatíve finalizované
nad rámec prvotných predstáv zainteresovaných. V tejto súvislosti sa
dotknem aj samotného podniku Služba. Od júna tam prebieha racionalizácia
v oblasti personálnej, finančnej i materiálnej. Podnik začína
dôslednejšie plniť úlohy, ktoré mu ako príspevkovej organizácii mesta
prináležia a dokáže realizovať akcie, ktoré sa v minulosti zadávali
externým firmám.<br>
<strong>Samospráva sa otvára verejnosti</strong><br>
Chcem zdôrazniť, že je našou povinnosťou verejnosť podrobne informovať
o našich krokoch. Nie všetko sa podarí podľa predstáv, ale v každom
smere sme otvorení diskusii a radi privítame všetky i kritické podnety
verejnosti. Zavádzame tiež štandardy, ktoré tu roky nefungovali, zamerané
aj na dôslednejšiu kontrolu samosprávy zo strany občanov. Obsahovo sme
doplnili mestskú internetovú stránku, aktívne komunikujeme na novom
oficiálnom profile na Facebooku a od začiatku leta úspešne funguje aj
portál odkazprestarostu.sk, prostredníctvom ktorého nám môže verejnosť
zasielať svoje podnety. Pripravujeme aj ďalšie opatrenia v oblasti
transparentnosti samosprávy.<br>
Čaká nás posledný štvrťrok 2015 a zároveň sa pripravujem na verejný
odpočet prvého roku vo funkcii. Pred nami sú ďalšie úlohy a ciele. Držme
si navzájom palce, aby sa nám ich podarilo naplniť k spokojnosti všetkých
Stropkovčanov.<br>
<strong>JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter