Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Krušinci „kradnú“ ľudia drevo zákonom chráneným bobrom

Približne dva roky žije vo vodách Chotčianky v katastri obce Krušinec
zákonom chránený bobor európsky.

Pre tohto živočícha je typické, že si svoje obydlie, tzv. bobrie hrady,
stavia z mäkkých drevín, ktoré rastú v blízkosti vodných tokov. Okrem
toho slúžia zhryzené stromy aj na budovanie dômyselných hrádzí, ktorými
si bobor reguluje výšku hladiny vody. Pre niekoho je takéto správanie sa
bobra ďalším dôkazom dokonalosti prírody, nájdu sa však aj ľudia, ktorí
toto pozoruhodné zviera nazvali škodcom. Podľa niektorých obyvateľov
Krušinca bobry napáchali škody tým, že ohlodali vŕby rastúce pri
Chotčianke, preto ich jednoducho zrezali. Tie, ktoré bobry ohlodali, aj tie,
ktorých sa tieto zákonom chránené zvieratá ani nedotkli. Priamo na mieste
sme mali možnosť vidieť, čo spôsobil zásah človeka do biotopu bobra.
Poväčšine vŕbové drevo bolo poukladané na úhľadných kôpkach
pripravených na odvoz. Na niektorých kmeňoch bolo vidieť známky po
hlodaní, iné však boli nedotknuté. Jaroslav Procházka z Krušinca bol
prvý, kto asi pred dvoma rokmi spozoroval prítomnosť bobra vo vodách
Chotčianky. „Prvýkrát som spozoroval len známky na stromoch.
Boli ohlodané spôsobom, akým to robí bobor. Keďže som rybár a k riečke
chodím často už v skorých ranných hodinách, jedného rána som ho zazrel
vo vode na vlastné oči. Odvtedy bobra videlo viac ľudí, niektorí dokonca
tvrdili, že stihol odchovať aj vlastné potomstvo. Buď tu tých bobrov niekto
vysadil, alebo tu doplávali aj s celým svojim obydlím, keď išla veľká
voda,“
zamýšľa sa. Keďže ide o živočícha, ktorý je
aktívny najmä v noci, spozorovať ho vo voľnej prírode je ozaj vzácne.
A čo si J. Procházka myslí o výrube stromov na bobrom teritóriu?
„Bobor ohrýza stromy, spúšťa si ich, zabezpečuje si svoju
lokalitu, stavia hrady. Potrebuje stále vysokú hladinu vody, aby mohol
plávať, preto si robí hrádze z dreva. Niekto to využil a keďže drevo na
kúrenie je žiadané, chcel si vziať to, ktoré si nachystali bobry.
Samozrejme, na úkor tohto chráneného živočícha. Je tam zhruba
20 metrákov dreva,“
odhaduje a dodáva: „Ten,
kto to urobil, sa nezachoval dobre. V týchto končinách sa udomácnil
zákonom chránený bobor európsky. Myslím si, že by sme sa mali správať
tak, aby tu mal pokoj a udržal sa tu.“
Za pravdu mu dáva aj
zákon, ktorý hovorí, že je zakázané chráneného živočícha rušiť
v jeho prirodzenom vývoji a prostredí a taktiež je zakázané ničiť jeho
biotop a miesto získavania potravy. Vo veci už začal konať aj Obvodný úrad
životného prostredia v Stropkove. „Na základe príspevku
odvysielaného v televíznych novinách vykonal ObÚŽP v predmetnej veci
prvé kroky. Uskutočnil terénnu prehliadku a kontaktoval správcu toku
Chotčianka, vlastníka pobrežných pozemkov Povodia Bodrogu a Hornádu
Trebišov a Štátnu ochranu prírody Prešov. Získané indície poukazujú na
to, že došlo k porušeniu druhovej ochrany chráneného živočícha Castor
fiber. Keďže je celá záležitosť ešte len v štádiu objasňovania, je
predčasné sa k jej záverom vyjadrovať. V prípade, že sa preukáže
spáchanie priestupku konkrétnej osobe, hrozí jej pokuta až do výšky
300 000 korún,“
informoval nás prednosta ObÚŽP Ing. Michal
Malina.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter