Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Kručove blahoželali jubilantke

Krásneho jubilea 90 rokov sa 24. februára dožila Helena Štefániková
z Kručova. Pri tejto príležitosti ju navštívila starostka obce Mgr. Anna
Kertisová, spolu s poslancami obecného zastupiteľstva. V krátkom
príhovore jej zaželali veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov.
Spoločne jej zaspievali zdravicu „Živite ľjudije…“. Nechýbala kytica
kvetov i malý darček pre našu jubilantku.
Obec Kručov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter