Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V kronike mesta je už trinásť Čestných občanov

<p>Otec Štefan Vasilík a Peter Kocák doplnili minulý týždeň menoslov
osobností, ktorým bol v novodobej histórii Stropkova udelený titul Čestný
občan mesta. Od roku 2004 bolo toto najvýznamnejšie ocenenie mesta udelené
Jozefovi Čverčkovi, C.Ss.R. in memoriam, otcovi Metodovi Dominikovi Trčkovi
in memoriam, Alojzovi Lehockému in memoriam, Alojzovi Čobejovi, Ladislavovi
Paňkovi st. in memoriam, Petrovi Obrimčákovi st. in memoriam, Jánovi
Cichému, Beáte Dubasovej, Ing. Michalovi Štepitovi, Andrejovi Kavkovi a
Michalovi Lipinskému.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter