Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V krajskom múzeu v Prešove spoznáte dejiny osvetlenia

V Rákociho paláci zažiaria
vzácne petrolejové lampy. Návštevníci sa dozvedia aj to, ako to bolo
s osvetlením od praveku až po vynájdenie elektriny. Zároveň spoznajú aj
kus histórie, v ktorej dominovali petrolejové svietidlá a prototyp prvej
petrolejovej lampy.

Spolu s lampami si môžu návštevníci pozrieť historické doklady
súvisiace s Ignacym Lukasiewiczom, vynálezcom petrolejovej lampy, s ťažbou
ropy či jej spracovaním. Garanciou zaujímavých informácií je odborný
výklad kurátora výstavy Petrolejové lampy – funkčnosť a krása, Mgr.
Krzsystofa Gierlacha.
„Návštevníkom chceme na chvíľu sprostredkovať návrat na
prelom 19. a 20. storočia, kedy sa čítali noviny a písali úlohy pri
svetle petrolejovej lampy“
prezradil o podujatí Krzsystof
Gierlach, vedúci pracovník Podkarpackého múzea v Krosne.
Vynález petrolejovej lampy bol ďalším vývojovým krokom v histórii
ľudstva. Okrem toho, že človek osvietil svoje domovy a pracoviská, prináša
tento prvok so sebou aj krásu umeleckého remesla.
„V týchto malých – veľkých predmetoch sa spája vysoká
funkcionalita, ľudský dôvtip a technické riešenie so zmyslom pre krásu a
umenie. Navyše, v súčasnosti, s všade dostupným elektrickým osvetlením,
nesú v sebe veľkú dávku posolstva histórie s príchuťou nostalgie
starých čias,“
hovorí riaditeľka Krajského múzea
v Prešove PhDr. Mária Kotorová, PhD.
Vystavené exponáty zapožičalo Podkarpatské múzeum v Krosne. Ich zbierka
petrolejových lámp je najcennejšou zbierkou tohto typu pamiatok v Európe.
V drvivej väčšine sú to originály vytvorené na objednávku pre konkrétny
interiér, aby vyvolali očakávanú náladu. Prednáška je sprievodným
podujatím výstavy Petrolejové lampy – funkčnosť a krása, ktorú
Krajské múzeum realizuje vďaka rovnomennému projektu Fondu na podporu
umenia.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter