V knižnici vystavujú mestské a obecné erby

obrazekZačiatkom júla
inštalovali v mestskej knižnici zaujímavú výstavu, ktorú v spolupráci
s Krajským múzeom v Prešove zorganizovalo mesto Stropkov. Návštevníci si
v priestoroch čitárne môžu prezrieť vyše 300 erbov miest a obcí
Prešovského kraja.

Erby začali vznikať už v polovici 12. storočia a vytvárali sa podľa
presne určených heraldických pravidiel. Ich pôvodnou funkciou bolo
jednoduchými a presnými prostriedkami vyjadriť čo najvýstižnejšie
totožnosť majiteľa (napr. rozlíšenie rovnako odetých rytierov pri
súbojoch). Erby umiestnené na predmetoch vyjadrovali vlastníctvo konkrétnej
veci, erb na pečati dával právnu silu a záväznosť rôznym písomnostiam.
V priebehu 15. storočia prestali byť erby súčasťou vojenskej výzbroje,
naďalej však zohrávali významnú úlohu ako poznávacie znaky miest, obcí,
či určitých spoločenstiev.
Hlavným cieľom výstavy erbov je predstaviť aktuálny stav súčasnej obecnej
a mestskej heraldickej tvorby na území Prešovského kraja. Inštalácia
obsahuje reprezentatívny výber z erbov registrovaných v Heraldickom
registri Slovenskej republiky. Zastúpenie tu majú všetky okresy Prešovského
kraja v pomernom počte podľa počtu registrovaných erbov. Tento
reprezentatívny výber síce neobsahuje všetky mestské a obecné erby, je
však dostatočne veľkou vzorkou na prezentáciu súčasnej heraldickej tvorby
v našom kraji. Návštevníci tu nájdu aj panel s erbom nášho mesta a
okolitých obcí.
Výstava bude pre verejnosť sprístupnená do 21. júla.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter