Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V kaštieli slávnostne ukončili výstavu mariánskej úcty a privítali nové bábiky svetovej literatúry

Bábiky z literatúry, derniéru výstavy i desiate túlanie sa dejinami
priniesol posledný novembrový deň v stropkovskom kaštieli. Prvou na
programe počas štvrtkového popoludnia bola vernisáž výstavy Bábiky
z literatúry, ktorú v podkrovných priestoroch kaštieľa slávnostne
otvorila riaditeľka Krajského múzea v Prešove Mária Kotorová.

„Na začiatku múzea v Stropkove stáli bábiky. Ktovie či
šťastne alebo nešťastne – ako nosná múzejná expozícia, evidentne to
druhé, ale ako doplnok serióznej múzejnej expozície sa nám javia bábiky
byť príťažlivým odľahčením vážnejších tém prezentovaných
múzejným spôsobom. Pri oživení a rozšírení múzejnej činnosti
v Stropkove, ako súčasti Tripolitany – Krajského múzea v Prešove
s tromi prezentačnými mestami Prešov, Hanušovce n. Topľou a Stropkov, sme
sa rozhodli stálu výstavu bábik ponechať a prepracovať tak, aby poskytovala
nielen nostalgický návrat do detstva s nízkou výpovednou hodnotou, ale aby
niesla v sebe aj kus informačnej databázy,“
uviedla M.
Kotorová.
Bábika je symbol detstva dievčat, môže byť nostalgickou spomienkou, ale aj
zdrojom mnohých zaujímavých informácií. V torze expozície bábik
z celého sveta, ktorá v múzeu zostala, sa dá ozvláštniť napríklad
hodina zemepisu. „Vystavované bábiky sú usporiadané do
logických celkov, aby bolo možné hovoriť o našich susedoch či
spolučlenoch v Európskej únii a potom aj o vzdialenejších krajinách
iných kontinentov. Túto výstavu chceme v budúcnosti ďalej dopĺňať a
budeme vďační aj za prípadné dary z Vašich ciest,“
dodala
riaditeľka.
Tak ako si môžu školopovinní návštevníci ozvláštniť v stropkovskom
kaštieli hodinu zemepisu, od minulého týždňa môže byť pre nich
zaujímavá aj hodina literatúry.
Práve netradičnú hodinu literatúry ponúka novootvorená časť výstavy
nazvanej Bábiky z literatúry. Túto expozíciu umožňuje kolekcia
zberateľských porcelánových bábik predstavujúcich hrdinky románov
svetovej literatúry. Bábiky majú dokonalé, do detailov vypracované šaty a
sú doplnené základnou informáciou o literárnom diele a jeho autorovi.
„Obdivovať môžeme literárne hrdinky, ktoré dali meno
samotnému dielu napríklad Annu Kareninu zo slávneho románu N. Tolstého,
Noru z Ibsenovej drámy, Nanu z románu E. Zolu, Madame Bovary G. Flauberta a
mnohé ďalšie výnimočné ženy s pozoruhodnými osudmi, ako sú Matilda de
la Mole zo Stendhalovo románu Červený a čierny, Soňa Marmeladovová
z Dostojevského románu Zločin a trest … a takmer štyri desiatky
ďalších dám prevažne z 19. či začiatku
20. storočia.“

Kolekciu bábik z literatúry získalo múzeum ako dar od pani Ing. Danice
Kocúrovej z Bratislavy, za čo jej vyslovujeme úprimnú vďaku.

Štvrtkový program pokračoval derniérou výstavy Mária, Matka
Ježišova.
Takmer 5 mesiacov boli v stropkovskom Kaštieli predstavované vzácne
umelecké diela s mariánskou tematikou zo zbierok Krajského múzea
v Prešove a Šarišského múzea v Bardejove, doplnené o výpožičky od
súkromných vlastníkov a o predmety objavené v podkroví kláštorného
kostola Najsvätejšej Trojice a v starej farskej budove v Stropkove.
„Stropkovčania a návštevníci mesta mali možnosť zhliadnuť
takmer 100 exponátov vysokej umeleckej a historickej hodnoty, ktorými sme sa
pokúsili doložiť hĺbku a intenzitu mariánskej úcty v tomto meste a
regióne. Výstavu sme otvárali symbolicky 7.7.2017, v predvečer stropkovskej
odpustovej slávnosti, ktorá je mariánskou odpustovou slávnosťou. Nešlo iba
o otvorenie jednej z radu múzejných výstav, ale o výnimočný akt
otvorenia novovzniknutých výstavných priestorov na prízemí Kaštieľa,
ktoré Mesto Stropkov poskytlo pre múzejnú prezentáciu a kde v budúcnosti
vznikne expozícia dejín mesta a regiónu. Tému takejto úvodnej výstavy sme
nehľadali dlho. Stropkov je známym pútnickým miestom Škapuliarskej Panny
Márie a Božia Matka sa teší obrovskej úcte aj u veriacich východných
obradov v tomto mestečku,“
povedala ku končiacej výstave M.
Kotorová.
Táto výstava predstavila bohatú paletu výtvarných diel znázorňujúcich
Pannu Máriu od jej narodenia, cez detstvo, mladosť, materstvo, utrpenie až po
jej oslavu v nebi. V takomto chronologickom slede mal návštevník možnosť
vidieť rôzne umelecké štýly a rukopisy od diel európskeho významu po
ľudové práce regionálnych bezmenných umelcov. Výstava bola inštalovaná
v troch priestoroch kaštieľa. Dva základné priestory boli venované takmer
výlučne téme mariánskej úcty, tretí priestor v arkádovej chodbe
prezentoval z väčšej časti miestne novoobjavené poklady sakrálneho
charakteru – liturgické knihy, liturgické modlitby, zástavy, ukrižovania,
originály kamenných sôch sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého, kamenné
architektonické prvky a iné. Vystavené tu boli aj vzácne zberateľské
sviatostky a cestovné mariánske ikony východnej cirkvi. Exponáty dopĺňali
tri panely s históriou Stropkova a škapuliarskej úcty v Stropkove.
K výstave bola vydaná aj informatívna skladačka so základnými textami.
Výstavu si prišlo pozrieť takmer 1000 návštevníkov. Škoda len, že sa
minula podstatnejšiemu záujmu miestnych škôl. V skromnejšom rozsahu bude
inštalovaná a 21. decembra 2017 otvorená v Rákociho paláci
v Prešove.
Počas výstavy Mária, Matka Ježišova sa zorganizovalo v Kaštieli
9 sprievodných podujatí nazvaných Potulky dejinami. „Cyklus
vznikol v júli tohto roku ako séria sprievodných podujatí k výstavám a
má ambíciu stať sa múzejným priestorom na diskutovanie predovšetkým
o zaujímavých témach z histórie, ale aj prírody a kultúrneho života
Stropkova a okolia. Tematicky aj návštevnícky najsilnejšími boli témy
mariánskej úcty, šľachticov Stropkova či svätcov a svätíc stropkovských
chrámov.“

Jubilejné 10. podujatie z cyklu Potulky dejinami bolo akýmsi nostalgickým
poohliadnutím sa za končiacou výstavou Mária, Matka Ježišova. Okrem toho
sa desiate stretnutie venovalo aj výtvarnému umeniu a prinieslo pohľad aj na
fotografiu, na jej princípy a umeleckú kvalitu. Pozvanie prijali
predstavitelia stropkovských fotografických zoskupení, ktorí zanechávajú
výrazné stopy vo fotografickej tvorbe. Spolu s výtvarníkmi prebehla
rozprava o tom, v čom je okamih zachytený výtvarným dielom iný od okamihu
zachytenom fotografickým objektívom, aké sú zásady dobrej fotografie,
neobišli sa ani úspechy či pozoruhodné práce.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter